SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 28 sierpnia 2008

Rokicki

Rokicki h. Lubicz, wyszli ze wsi Rokicie w ziemi dobrzyńskiej, powiecie lipnowskim, parafia w Ligowie, gdzie dziedziczyła liczna szlachta różnych herbów. Oprócz Lubiczów siedzieli tam także przedstawiciele Grzymalitów, Cholewitów i Szeligów. Dla rozróżnienie używali różnych przydomków, jak Długi, Kierda, Niemsta itd.
Rokiccy herbu Lubicz zostali wylegitymowani w 1862 r. i zapisani do ksiąg szlachty gub. wileńskiej.

Genealogia

(osób: 18)
 

• TEODOR Rokicki (ok. 1770-po 1862), s. Piotra i NN.; został wylegitymowany ze szlachectwa 1862 r. i zapisany do ksiąg szlachty gub. wileńskiej wraz z synem, wnukiem i prawnukami; ż. NN. (ok. 1770-po 1790); dzieci: Michał.

Źródła: Nies. VIII 130; Urus. XV 229.

Rokicki h. Rawicz, v. Pakosz-Rokicki, rodzina mazowiecka, z woj. rawskiego, pisząca się z Rokitnicy Wielkiej w pow. bialskim, parafia Zdżary. Oprócz Rokitnicy posiadała w tej parafii dobra Jankowice, Marcinki, Mileska i Zarzecze. Używała przydomku Pakosz, na pamiątkę pochodzenia od Jana Pakosza, starosty rawskiego. Jedna gałąź przeniosła się na Litwę, gdzie została wylegitymowani ze szlachectwa w gub. wileńskiej 1849, kowieńskiej 1856 i mińskiej 1839. Z tej rodziny: 1 kasztelan 1779. — Jan Pakosz Rokicki, starosta rawski (Niesiecki). Franciszek, regent wielki litewski. Michał (zm. 1779), marszałek Trybunału litewskiego 1778, kasztelan miński 1778.
Genealogia

(osób: 60)

• BARBARA Rokicka (ok. 1740-po 1770), c. Franciszka i NN.; m. Jan Mikołaj Oskierka h. Murdelio odm. (ok. 1740-po 1794), s. Rafała i 2ż. Stanisławy ks. Ogińskiej, strażnik litewski i szambelan królewski; kawaler Orderu Orła Białego i Św. Stanisława; dzieci: Aniela, Dominik, Rafał – Oskierkowie.

• LUDWIK Rokicki (ok. 1770-po 1800), s. Michała i Marianny Oskierka, marszałek szlachty pow. rzeczyckiego; ż. Anna hr. Plater h. wł. (ok. 1770-po 1800); dzieci: Tekla.

Źródła: Bork. Rocz. II 631; Kos. I; Nies. VIII 130; Urus. XV 229.

Rokicki h. Rogala, utworzyli nazwisko od dóbr Rokicie w pow. dobrzyńskim, parafia w Rokiciu. Licznie rozrodzeni, używali dla rozróżnienia różnych przydomków, Gradek, Gradkowicz itd. Według Niesieckiego jedna galąź przeniosła się do województwa bracławskiego. Rokiccy herbu Rogala zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1804, oraz w Królestwie Polskim 1838 i 1842.
Genealogia

(osób: 30)
 

• ADAM Rokicki (ok. 1710-po 1740), s. Jana i NN., dziedzic wsi Rokicie 1741; ż. Agnieszka Białowiejska (ok. 1710-po 1740); dzieci: Franciszek.

Źródła
: Nies. VIII 130; Urus. XV 229-230.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz