SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Radzimiński

Radzimiński h. Brodzic, stara rodzina mazowiecka; z niej 1 biskup, 2 wojewodów i 2 kasztelanów 1381 — 1601.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Radzimiński h. Lubicz vel Luba-Radzimiński, Radzymiński, licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, której wsią gniazdową jest Radzimino w pow. ciechanowskim, parafii Klembowo. Jeszcze w XVII wieku, od innych swych dóbr Zagdzewo, pisali się czasem Zagdzewskimi z Radzimina. Synem Artyfika Zagdzewskiego z Radzymina był Florian Radzymiński, dziedzic na Pepłowie w woj. płockim, poseł na sejm i elektor 1674 r. Od synów Floriana wywodzą się trzy linie tej rodziny. Jedna z nich przeniosła się do Wielkopolski, druga do woj. lubelskiego, a trzecia na Wołyń. Radzimińscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 wojewoda i 1 kasztelan 1720 — 1820. 
Genealogia
(osób: 98)


• MARIANNA vel Maria Nawojka Teodora Radzimińska h. Lubicz (15 VII 1863-13 XII 1952), c. Zygmunta i Anieli Czosnowskiej; ur. Lwów, zm. Kraków; m. (1 V 1889 Dederkały) Czesław Jan Piotr hr. Pruszyński h. Rawicz (25 XII 1855-22 II 1938), s. Piotra i Franciszki Godebskiej, właściciel dóbr Pustomyty, pow. Równe, na Wołyniu; 18 III 1902 otrzymał od papieża Leona XIII dziedziczny papieski tytuł hrabiowski na zasadzie primogenitury; krewny profesora ASP w Warszawie i rzeźbiarza Cypriana Godebskiego 1875; ur. Nieczatów, zm. Lwów; dzieci: Andrzej, Aniela, Piotr – Pruszyńscy.

Józef Radzimiński
(ok. 1730-1820) 

• ZYGMUNT Feliks Franciszek Luba-Radzimiński (11 IV 1843-12 X 1929), s. Włodzimierza i Julii Potrykowskiej, ziemianin, archeolog, historyk, genealog, heraldyk, członek deputacji wywodowej wołyńskiej; ur. Szyńkowce, zm. Lwów, lat 86, poch. tamże (PSB t. 30 s. 108); ż. (18 X 1862 Dederkały) Aniela Czosnowska h. Pierzchała (1845-1929), c. Jana Hilarego, marszałka szlachty powiatu krzemienieckiego, i Marii Bożeniec-Jełowickiej h. wł.; dzieci: Marianna, Teodora, Zofia, Julia, Włodzimierz, Stanisław, Witold.

Źródła: Bork. Sp.; Nies.; Kosiński I 700-702; SGKP XV cz.2 s. 537; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XV 138-140; Żern. II; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz