SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Radoński

Radoński h. Abdank (in. Habdank) vel Skarbek-Radoński, Raduński, przydomku Skarbek, w Małopolsce. Gałąź rodu Awdańców, nazwisko wzięli od wsi Radonia in. Radunia w powiecie opoczyńskim, parafii Sławno. Notowani w aktach, jako dziedzice tych dóbr w latach 1503-1577. W tym samym powiecie jest i druga wieś tej nazwy, Radonia w parafii Błogie, będąca pewnie gniazdem Radońskich h. Łabędź, o których wspomina Niesiecki w swoim Herbarzu. Radońscy herbu Abdank podpisali elekcje 1632 i 1697 r. z woj. sandomierskim, 1733 r. z woj. poznańskim. Byli właścicielami m. in. dóbr Gawłów i Sławno, Rogienice, Ogórek i Szczodrów w woj. sandomierskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 kasztelan 1665 — 1674.
Genealogia
(osób: 28)


• KAROL Józef Ignacy Radoński (ok. 1800-po 1850), s. Anastazego i Teresy Trepkówny, dziedzic dóbr Sławno pow. Opoczno; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1840 r. z herbem Abdank (Urus.); ż. (ok. 1840) Salomea Olszewska (ok. 1820-po 1850); dzieci: Alfons, Edward, Wiktoria.

• WIKTORIA Radońska (ok. 1844-po 1866), c. Karola i Salomei Olszewskiej; ur. Sławno pow. Opoczno; m. (7 VII 1866 Skierniewice) Jan Nepomucen Charwat (ok. 1834-po 1866), s. Wacława i Franciszki Wicińskiej; ur. w powiecie Pleszew, w ówczesnym W. Księstwie Poznańskim; ślub w parafii Skierniewice, miejscowości: Skierniewka i Warszawa (MK Skierniewice).

Źródła: Bon.; Bork. Sp.; Kos. I; Krzep. Młp.; Nies.; PSB t. 29; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XV 123-124; Żern. II.

Radoński h. Jasieńczyk, rodzina mazowiecka, pisała się z Radonia (de Radoń). Wyszła zapewne ze wsi Radoń w dawnym powiecie błońskim. Obecnie wieś ta nosi nazwę Radonie, znajduje się w powiecie i gminie Grodzisk. Jedna gałąź przeniosła się na początku XVII wieku do Wielkopolski, w Kaliskie i Poznańskie. Byli właścicielami m. in. dóbr Magnuszewice i Jarantowo w woj. kaliskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Niektórzy z nich wywiedli się od Jana, dziedzica dóbr Szadek w woj. kaliskim 1739 r., według akt Heroldii Królestwa Polskiego, starościca inowłodzkiego, a zatem syna starosty Adama Radońskiego herbu Łada. 
Genealogia
(osób: 59)


• ANASTAZY Radoński (1812-16 VIII 1881), s. Piotra i Joanny Kierskiej, ziemianin, polityk, uczestnik powstań narodowych 1830/31, 1846, 1848 i 1863, więzień polityczny, później poseł do parlamentu pruskiego; ukończył Gimnazjum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu; w 1830 wstąpił do artylerii w oddziale Karola Różyckiego, zdobył stopień porucznika; po upadku powstania internowany w Galicji; po powrocie osiadł w majątku Krześlice; więziony w 1846 i 1863; poseł na sejm pruski, na prowincji; członek dyrekcji Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego (Dz. Pozn. 187, 189-190/1881); przyjaciel Kazimierza Girtlera z lat szkolnych (Girt.); zm. Krześlice k/ Wrączyna, poch. Wrączyn, gr. rodz. (PSB; PTPN; MK Wronczyn); ż. (23 I 1838 Krześlice) Paulina Agnieszka Nepomucena Białobłocka h. Ogończyk (1814-1875), c. Izydora z Krześlic i Teresy Gostomskiej; dzieci: m. in. Teresa, Piotr, Helena, Zygmunt, Wiktor.

• WŁADYSŁAWA Radońska (14 VI 1843-31 V 1931), c. Tadeusza i Emilii Lipskiej; zm. Poznań (MK Poznań: Św. Marcin); m. (p. 1874) Józef Emil Koszutski h. Leszczyc (1837-1896), lekarz medycyny; dzieci: Zofia Marianna (ur. 1874), Stefan (1880-1893), Feliks Ludwik (1882-1920) – Koszutscy.

Źródła: Bon.; Bork. Sp.; Dw. Teki; Nejm.; Nies.; SGKP IX 434; Urus. XV 124; Żych. III 221-227.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz