SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Radoliński

Radoliński h. Leszczyc (in. Bróg, Laski), rodzina wielkopolska, pochodząca od Koszutskich, jednego pochodzenia Pierzchlińskimi. Pisała się z Koszut i Radoliny, a jej majątkiem gniazdowym była wieś Radolina w pow. konińskim. Stanisław na Koszutach w 1514 poślubił Dorotę Radolińską, dziedziczkę części Radoliny. Ich syn Sędziwój przyjął nazwisko od tych dóbr około 1545. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski 17 II 1836, założyła ordynację (majorat) z dóbr Jarocin, Cisna i Radlin w pow. pleszewskim 1871. Otrzymała tytuł książęcy pruski 16 IV 1888 z zamianą nazwiska na „von Radolin”, dodatkiem herbowym i godnością Durchlaucht, z prawem primogenitury i pod warunkiem posiadania majoratu jarocińskiego, który jednocześnie został podniesiony do hrabstwa. Członkowie dziedziczni pruskiej Izby Panów 20 VIII 1879. Z tej linii, odnoga na Radolinie i Borzęciczkach uległa całkowitemu zniemczeniu. Z tej rodziny: 1 kasztelan 1675 — 1681. — Andrzej (zm. 1681), kasztelan krzywiński 1675-1681.
Istniała również inna rodzina Leszczyców, pisząca się z Radolina, ta jednak wygasła w XV wieku. Z nich: Maciej Leszczyc z Radolina, wojewoda inowrocławski 1400-1403. Piotr (zm. 1414), z przydomkiem Wysz (Wisz) z Radolina, biskup krakowski 1400, poznański 1412.

Genealogia
(osób: 197)
 

• EMERYK Władysław hr. z Radolina Radoliński (6 XI 1808-18 IV 1879), s. Ignacego i Anny Kwileckiej, ordynat na Radolinie i Jarocinie w pow. pleszewskim, szambelan pruski; ż. (1 V 1840) Józefa hr. Radolińska h. Leszczyc (6 III 1809-6 VII 1880), c. Jana Ignacego, prefekta generalnego Prus Zachodnich, i Marii Nieborskiej h. Lubicz, cześnikówny inflanckiej; dzieci: Hugo.

• PETRONELA Radolińska (ok. 1764-1821), c. Jana i Brygidy (Marii Brygidy) Gałeckiej; zm. Złoczew, lat 57 (MK Złoczew); m. (1789) Ignacy Błeszyński h. Suchekomnaty (30 V 1742-20 I 1813), s. Kazimierza i Teresy Struss, starosta brodnicki, regimentarz konfederacji barskiej 1788, uczestnik i organizator insurekcji kościuszkowskiej w województwie sieradzkim 1794, poseł na sejm Księstwa Warszawskiego; kawaler Orderu Orła Białego i Orderu Św. Stanisława; dziedzic dóbr Złoczów i Brzeźno w departamenice kaliskim; ur. Złoczów in. Złoczew, miasteczko w Sieradzkiem (lub Wieś Złoczewska), zm. tamże (MK Złoczew); 1v. żonaty z Apolonią Sudrawską.


Źródła: Bork. Rocz. I 339-340; II 277-278; Bork. Gen. 72-75; Nies. VIII 15-20; Urus. XV 118-121; Żych. VI 258-272.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz