SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 25 sierpnia 2008

Puciata

Puciata h. Puciatycz, v. Puciatycz, właściwie Putiata, książęta szczepu Ruryka, wywodzili się od władców Rusi Czerwonej i Halicza. Rozdzielili się na dwie gałęzie, jedną, która już na początku XV stulecia, osiedliwszy się w Państwie Moskiewskim dała początek dwom książęcym rodzinom Babiczewom i Sokolińskim v. Sokolnickim, i drugą, która pozostała w prowincjach Rzeczypospolitej i zamieszkiwała na Wołyniu i Ukrainie ta zarzuciła tytuł książęcy w XVII stuleciu, istniała jeszcze w XIX w. Od tej polskiej linii, wywodzi się rodzina Putiatin osiedlona w Cesarstwie Rosyjskim. Z tej rodziny 1 wojewoda 1503.
 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz