SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 24 sierpnia 2008

Przerembski

Przerembski h. Nowina, v. Przerębski, Przyrębski?, rodzina z ziemi sieradzkiej, pisała się z Przerębu (Przerąb) k/ Radomska. Otrzymała od cesarza tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego (S.I.R.) 12 IV 1627, z odmianą w herbie, oraz tytuł hrabiowski w Austrii 1801, potwierdzony w Królestwie Polskim 1824. Rodzina ta wygasła w linii męskiej w XIX stuleciu. Z nich: czternastu senatorów, w tym 1 arcybiskup gnieźnieński, prymas, 1 biskup, 2 wojewodów, 10 kasztelanów 1480 — 1768.
Odmiana herbu hrabiowskiego (1627) — tarcza podzielona na cztery części, w I i IV polach złotych dwugłowy orzeł cesarski ukoronowany; w II i III polach czerwonych pas poprzeczny srebrny; w środku tarcza mała, na której w polu błękitnym ucho kotła srebrne barkiem na dół, w środku tego miecz z rękojeścią złotą do góry. Nad koroną hrabiowską trzy hełmy, w I i III orzeł cesarski, w II noga zbrojna w kolanie zgięta piętą do góry w lewo.

 Genealogia
(osób: 104)

• ADAM hr. z Przerębu Przerębski vel Przerembski (1773-1811), s. Stanisława i Józefy Święcickiej, starosta ojcowski, ostatni z rodu; kawaler orderu św. Stanisława; wylegitymował się ze szlachectwa i tytułu hrabiowskiego 1804; sprzedał w 1794 rodzinny majątek Przerąb, a nabył starostwo ojcowskie od Brühla w 1795; ż. (p. 1794) Łucja hr. Wodzicka h. Leliwa (1770-1847), c. Franciszka, starosty grybowskiego i Zofii Krasińskiej h. Ślepowron, starościanki nowomiejskiej; siostra prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa Stanisława Wodzickiego; dziedziczka Demblina, Gremboszowa i Siedliszowic w pow. dąbrowsko-tarnowskim, do 1820 właścicielka Pałacu pod Baranami w Krakowie, później pałac ten sprzedała Arturowi Potockiemu; dzieci: Zofia, Józefa.

• KATARZYNA Przerembska (ok. 1680-po 1752), c. Stanisława i Katarzyny Ossolińskiej, dziedziczka dóbr Miedziedza w pow. opoczyńskim 1750; 1m. (ok. 1700) Antoni Trypolski (ok. 1660-p. 1745), podkomorzy kijowski, starosta traktymirowski i karoliński, pułkownik JKMci; 2m. (ok. 1745) Melchior Gurowski h. Wczele (1685-2 VIII 1756), s. Melchiora i Krystyny Przybyszewskiej h. Grzymała, kasztelan poznański, gnieźnieński i kaliski, starosta kościański, kolski, brodowski, grabowski i obornicki (Dw. Teki).

Źródła: Bork. Rocz. I 336-337; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Urus. XV 19-22.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz