SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Prusinowski

Prusinowski h. Topór, rodzina małopolska, pisała się z Prusinowic. Ich gniazdem są Prusinowice w Krakowskiem, jednak później założyli inne wsie tej nazwy, m. in. w powiecie opatowskim. Według Herbarza Uruskiego jedna gałąź osiedliła się około 1400 roku na Mazowszu i założyła w ziemi zakroczymskiej wieś Prusinowice, nazwaną tak od rodzinnej wsi małopolskiej. Dziedzice części tej wsi Jan i Jakub, nabywszy w 1403 r. od ks. mazowieckiego Janusza 40 włók gruntu we wsi Kleczkowo, założyli osadę Żyznów, a ich potomkowie od tych wsi wzięli nazwiska Żyznowski i Kleczkowski. Prusinowscy z ziemi zakroczymskiej zeszli na szlachtę zagrodową, linia zaś krakowska, nabywszy majątki na Wołyniu i Rusi Czerwonej w XVII stuleciu, należała do zamożniejszych obywateli tych ziem. Jedna linia osiedliła się w Poznańskiem. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1616 — 1700.
Bardzo prawdopodobne, że są różne rodziny Prusinowskich h. Topór. Prusinowscy tego herbu wyszli też ze wsi Prusinowo w pow. pyzdrskim i chyba ze wsi Prusinowice w pow. szadkowskim. W 1479 r. ksiądz Piotr Rogacki, proboszcz koźmiński, udowodnił szlachectwo świadkami, Janem Prusinowskim, Janem Mieniszewskim, po ojcu z herbu Topór i Świętomirem de Strzedzewo i Świemą (de) Zdbyki, po matce z herbu Wczele (AGZ Pyzdry). 

Wydaje się, iż Prusinowscy z Wielkopolski należą jednak do rodu Pałuków i są jednego pochodzenia z Dzierzbickimi, Jarnowskimi, Trąmpczyńskimi i Złotkowskimi. Znane są też rodziny Prusinowskich h. Pobóg i Sas.
Genealogia
(osób: 65)


• ELŻBIETA Prusinowska (ok. 1600-po 1648), c. Aleksandra i Marianny Kalinowskiej; 1m. Andrzej Boguski (ok. 1600-p. 1643); 2m. (1643) Mikołaj ks. Sapieha h. Lis (ok. 1581-14 III 1644), s. Mikołaja i 2ż. Hanny Wiśniowieckiej h. Korybut, kasztelan wileński; dworzanin hospodarski 1616, chorąży wielki litewski 1627, wojewoda miński 1638, brzeski 1638, kasztelan wileński 1642; właściciel majątku Kodeń n/ Bugiem; zm. Lublin; 1v. żonaty (1616) z Jadwigą Anną Woyna (zm. 1642), c. Macieja i Elżbiety Gosłowskiej.

• TADEUSZ Prusinowski (1799-po 1829), s. Pawła i Katarzyny Boruckiej, podporucznik wojsk polskich; wstąpił w 1825 r. do 3 pułku strzelców konnych i został podporucznikiem 1829; ur. Łekno w Poznańskiem (Urus.; Ks. Wojskowe).


Źródła: Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Urus. XIV 368-370; Żych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz