SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Prądzyński

Prądzyński h. Grzymała vel Prądzeński, Prądeński, Prądziński, Pron- dziński, Prondzyński, gałąź wielkopolskich Grzymalitów, wiele znacząca już w czasach Paprockiego. Pisali się z Prądzynia in. Prądzenia, wsi obecnie nieznanej. Być może nazwę tę nosiło wcześniej Prądno, poło- żone w pow. średzkim, parafii Pobiedziska. Akta poznańskie notują tam Prądzyńskich vel Prandzińskich, Prandzeńskich „de Prandno” już 1422 r. (AGZ Poznań). 
Prądzyńscy przydomku Depka, podobno również Grzymalici, licznie zamieszkiwali we wsi szlacheckiej Prądzona in. Prondzona w pow. człuchowskim, parafii Borzyszkowy, obok Prądzyńskich innych herbów, uszlachconych przez króla Jana III Sobieskiego za udział w Wyprawie pod Wiedeń. W 1868 r. wieś ta liczyła ogółem 433 mieszkańców. Prądzyńscy herbu Grzymała zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 kasztelan — 1577.
Genealogia 
(osób: 76)

gen. Ignacy Prądzyński
(1792-1850)

• IGNACY Prądzyński (1792-1850), s. Stanisława i Marcjanny Bronikowskiej, generał dywizji wojsk polskich, uczestnik kampanii napoleońskich i powstania listopadowego 1830/31; generalny kwatermistrz i szef sztabu 1831, po upadku powstania, na emigracji, gdzie był jednym z założycieli Narodowego Tow. Patriotycznego; ur. w Sannikach w woj. poznańskim; ż. Emilia Rutkowska h. Pobóg (ur. ok. 1800), c. Szymona i Marianny Mierosławskiej h. Rogala; dzieci: Helena, Sylwia.

• KAMILA Prądzyńska (ok. 1834-po 1860), c. Wojciecha i Karoliny Statkiewicz; ur. Zgłowiączka (Nejm.); m. (24 I 1858 Warta) Karol Henryk Ernest Sznajder (ok. 1830-po 1860), s. Karola i Zuzanny Netke, woźny w sądzie w Warcie; ślub w parafii Warta (MK Warta).


Źródła: Bork. Sp. 334; Dw. Teki; Kos. I; Pap.; Nies.; SGKP IX 28, 29; Żern. II 232; Żych. III 217-221; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz