SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Potulicki

Potulicki h. Grzymała, rodzina wielkopolska, jedna z głównych gałęzi rodu Grzymałów, przyjęła nazwisko od majątku Potulice w północnych Kujawach, pisała się też z Chodzieża, Więcborgu i Złotowa. Jedna gałąź otrzymała tytuł hrabiowski polski w 1757, oraz pruski z dodatkiem herbowym 28 VIII 1780, potwierdzenie tegoż w Rosji 5 VI 1852. Z niej: 4 wojewodów i 5 kasztelanów 1500 — 1734. — Hilary, starosta borzechowski z synem Michałem, otrzymali w 1757 tytuł hrabiowski od króla Augusta III. Michał dziedzic dóbr Sempelborga i innych, otrzymał tytuł hrabiowski (Altgraf) pruski w 1780, ten tytuł został przyznany w Królestwie Polskim w 1852 Kasprowi dziedzicowi dóbr Obory.
Genealogia
(115 osób)

• ELŻBIETA Konstancja Ewa hr. Potulicka (20 VII 1859-1948), c. Kazimierza i Marii hr. Zamoyskiej, przewodnicząca stowarzyszenia „Dzieciątka Jezus" we Lwowie; właścicielka dóbr Oleszyce, Dachnów i Futory w pow. cieszanowskim; ur. Berlin, zm. Kraków; m. (30 VI 1881 Warszawa) Władysław Leon ks. Sapieha h. Lis (30 V 1853-29 IV 1920), s. Adama Stanisława i Jadwigi Klementyny Sanguszko h. Pogoń lit., członek austriackiej Rady Państwa, poseł na sejm galicyjski 1883-1889, członek komitetu galicyjskiego Towarzystwa gospodarskiego, prezes rady powiatowej cieszanowskiej; dziedzic dóbr Krasiczyn i Oleszyce, właściciel wsi Łętownia w pow. przemyskim; ur. Krasiczyn, zm. Lwów; dzieci: Kazimierz, Leon, Józef, Aleksander, Adam, Władysław, Andrzej, Stanisław, Anna, Teresa – ks. Sapiehowie.

• JÓZEF Kazimierz hr. Potulicki (27 IV 1828-14 III 1870), s. Kacpra i Teresy Mielżyńskiej, ziemianin, działacz gospodarczy, kulturalny i polityczny, poseł do parlamentu w Berlinie; ż. (23 X 1849) Ofelia hr. Skórzewska (1 XI 1828-1900), c. Heliodora Jana i Emilii Grabowskiej; dzieci: Zygmunt, Stanisław, Antoni, Mieczysław, Karol, Zdzisław, Jadwiga.

Źródła: Bork. Rocz. I 331-333, II 269-271; Bork. Gen. 502-507; Kos. I 496-498; Urus. XIV 306-310.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz