SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Popławski

Popławski h. Ślepowron, wyszli z północnego Mazowsza, skąd później przenieśli się na Litwę, Podole, do powiatu starodubowskiego, oraz w inne strony kraju. Ich wsią gniazdową jest może wieś Popławy w dawnym powiecie pułtuskim, gminie Obryte, parafii Pułtusk. Niektórzy używali przydomku Niemierko. Jako posłowie na sejm i elektorowie podpisali elekcje 1674 r. z pow. starodubowskiego, 1697 i 1733 r. z woj. brzeskiego litewskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. 
Genealogia
(osób: 22)


• WALENTY Jan Popławski (11 II 1793-po 1839), s. Józefa i Marianny Jaczyńskiej, urzędnik w Warszawie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1837 r. z herbem Ślepowron, otrzymał prawa nowego szlachectwa 1839; dziedzic dóbr Piekary; ur. Wólka Raciborowska, pow. orłowski (Urus.; Sp. Szl.); ż. (1823 Warszawa) Marianna Aleksandra Linda h. wł. (ok. 1801-po 1826), c. Bonawentury Ignacego, sędziego pokoju powiatu błońskiego, i Heleny Rudzkiej h. Abdank; ur. Warszawa (MK Warszawa: ASC Cyrkuł I); dzieci: Józef.

• WALENTYNA Popławska (1878-1945), c. Józefa i Pelagii Jełowickiej; m. (1899 Warszawa) Maurycy Leon Kossowski z Głogowy h. Dołęga (1810-1912), s. Tadeusza Stanisława i Franciszki Dziczkowskiej; ślub w parafii św. Aleksandra (MK Warszawa: św. Aleksander).


Źródła: Bork. Sp. 329; Nies.; Spis Szlachty Królestwa Polskiego 1836-1861; Urus. XIV 251; Żern. II 225.

Popławski h. Trzaska, drobna szlachta na Podlasiu, pisali się z Popław. Wyszli ze wsi Popławy, dawniej Popławki, w powiecie łukowskim, gminie Celiny, parafii Trzebieszów. Ziemie na których powstały Popławki zostały nadane 1416 r. przez w. ks. litewskiego Witolda, braciom Jakubowi i Bartłomiejowi z Gołuchowa (Kap.). Michał z Popławek, syn Stanka vel Stanisława, winien był dostarczać siedem koni na potrzeby wojenne 1528 r. (Metr. Litew.). Popławscy są notowani w aktach jako dziedzice wsi Popławki 1531 r. Z czasem wieś ta była zapewne zamieszkiwana przez szlachtę różnoherbową. W 1827 r. wymieniana już jako wieś Popławy – liczy 145 mieszkańców. Według regestrów poborowych pow. łukowskiego z r. 1580 wieś Popławy, która była wówczas własnością Piotra Popławskiego, płaciła od 10 włók „co sami orzą” 5 florenów (Paw. Młp. 385, 399, 422). Z Podlasia przenieśli się w różne strony kraju. Byli posłami na sejm i elektorami 1669 i 1764 r. z ziemi bielskiej, 1674 i 1733 r. z woj. podlaskiego, 1697 r. z ziemi mielnickiej. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. Z nich: 1 arcybiskup lwowski 1685 — 1711.
Są Popławscy tego herbu, którzy pochodzą od Wygonowskich, gdyż Paweł, syn Stanisława, Wygonowski, otrzymawszy od Zygmunta Augusta pewne grunta niedaleko Białynicz, przyjął nazwisko Popławski (Urus.)
. Prawdopodobnie od nich wywodzą się Popławscy herbu Leliwa.
Genealogia
(osób: 35)


• JAN Idzi Popławski (ok. 1800-po 1835), s. Tomasza i Marianny Ożarowskiej; zamieszkały Warszawa (Urus.; Sęcz.); 1ż. (1826 Warszawa) Julianna Scholastyka Waszkiewicz vel Waśkiewicz (1803-po 1832), c. Pawła i Marianny Krychowicz; ślub w parafii Nawiedzenia NMP (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP); dzieci: Paweł, Ignacy, Feliks; 2ż. (ok. 1835) Paulina Wiskiewicz (ok. 1810-po 1835); dzieci: Teodora.

• TEODORA Franciszka Popławska (1835-po 1860), c. Jana i 2ż. Pauliny Wiskiewicz; wylegitymowana ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1860 r. z herbem Trzaska (Sp. Szl.; Kur. Warsz. 57/1860); ur. Warszawa, chrz. 1835 (MK Warszawa: św. Krzyż).

Źródła: Bork. Sp. 329; El. 2; Kap. 133; Kos. I; Krzep. Młp.; Nies.; Pap.; SGKP VIII 793, XV cz. 2 s. 495; Urus. XIV 251-253; Żern. II 225.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz