SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Plichta

Plichta h. Półkozic, stara rodzina mazowiecka, pisząca się ze Skotnik. Są jednego pochodzenia z Kurdwanowskimi z Kurdwanowa. Jedna linia rodu Półkoziców wzięła za nazwisko starożytne imię słowiańskie Plichta, uźywane nie tylko w Polsce, lecz i w Czechach. Plichta, marszałek mazowiecki, był w 1410 r. ze strony książąt mazowieckich posłem do Pragi na układy o pokój z Krzyżakami, lecz gdy cesarz Zygmunt wydał stronniczy dla nich wyrok, solennie przeciw temu protestował. Plichta ze Skotnik, chorąży sochaczewski 1422. Plichta, wojewoda mazowiecki 1484 (Urus.). Plichtowie zamieszkiwali potem przeważnie w woj. krakowskim i rawskim. Z nich: 2 wojewodów i 4 kasztelanów w latach 1484 – 1656.
Genealogia
(osób: 54)

Andrzej Plichta 
(1797-1866)

• ANDRZEJ Antoni Plichta (30 XI 1797-3 VI 1866), s. Ignacego i Anny Świętosławskiej, publicysta, prawnik, działacz polityczny i niepodległościowy, radca stanu i sekretarz Rządu Narodowego w powstaniu listopadowym 1830/31; urzędnik w Radzie Stanu Królestwa Polskiego od 1818, od 1821 członek Narodowego Towarzystwa Patriotycznego, za co został aresztowany w lutym 1826, sądzony i skazany w 1828 przez sąd sejmowy; wywieziony do Twierdzy Pietropawłowskiej, skąd powrócił w marcu 1829; w powstaniu początkowo sekretarz Rady Najwyższej Narodowej, jako żołnierz-ochotnik wziął udział w bitwie pod Grochowem; po upadku powstania wraz z rządem udał się na emigrację do Paryża; współorganizował Komitet Tymczasowy Emigracji Polskiej, wszedł w skład Komitetu Narodowego Emigracji Polskiej; od 1833 związał się ze Związkiem Jedności Narodowej; współzałożyciel Towarzystwa Literackiego w Paryżu, jego sekretarz w latach 1836-1866; współfundował Bibliotekę Polską; mason, członek loży Kazimierz Wielki w 1819/20; ur. Kurdwanów, pow. sochaczewski, zm. Wersal k/ Paryża, lat 68, poch. Cm. Montmartre (PSB t. 26 s. 730; A. Bierant, Polacy pochowani na Cm. Montmartre); ż. (1830) Emilia Biberstein-Pilchowska h. Rogala (5 II 1805-21 XI 1880), c. Ignacego i Ewy Nowowiejskiej h. Pomian; ur. Płock, zm. Wersal; dzieci: Kazimiera, Ignacy.

• TEODORA Józefa Plichta (ok. 1795-1872), c. Ignacego i Anny Świętosław- skiej; 1m. (8 VI 1811 Warszawa) Romuald Wawrzyniec Staniszewski (ok. 1790-po 1811), s. Jana i Małgorzaty Chociszewskiej; ślub w Warszawie (ASC Cyrkuł III); 2m. (23 IX 1816 Warszawa) Ignacy Wincenty Kazmierz Pomianowski (ok. 1790-po 1830), s. Jana i Joanny Rokowskiej; ślub w Warszawie (MK Warszawa: św. Andrzej, ASC Cyrkuł VII); dzieci: Andrzej Kazimierz Pomianowski (ur. 1830 Warszawa).


Źródła: Bork. Spis 320; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Urus. XIV 79-81; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz