SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Pieniążek

Pieniążek h. Odrowąż vel Odrowąż-Pieniążek, rodzina małopolska pochodząca z linii Odrowążów ze Sprowy. Początkowo pisała się z Szydłowca, co świadczy o jej wspólnym pochodzeniu z Szydłowieckimi z Szydłowca i Góry. W XV i XVI stuleciu rozdzielili się na dwie gałęzie. Pierwsza pisała się z Krużlowej i Skrzydlnej, druga dziedziczyła na Iwanowicach i Witowicach. Gałąź druga świetnością przewyższyła pierwszą, lecz wygasła w pierwszej połowie XVIII wieku (Urus.). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 3 senatorów, w tym: 1 wojewoda i 2 kasztelanów 1362 — 1710. — Andrzej, kasztelan sandomierski 1362. Jan, kasztelan sądecki 1509. Jan Chryzostom, wojewoda sieradzki 1682-1710.
Niektórzy z Pieniążków h. Bawola głowa, zamieszkujący w ziemi łomżyńskiej i wiskiej, w XIX wieku wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Odrowąż.
 
Genealogia
(osób: 264)
 

• STANISŁAW Ignacy Feliks z Krużlowy Pieniążek (1809-21 II 1894), s. Cze- sława i Łucji Wyczółkowskiej (Wyczałkowskiej), członek Stanów galicyjskich 1833, poseł na sejm ustawodawczy rakuski w Wiedniu 1848; żołnierz 2 pułku strzelców konnych wojsk polskich 1831; właściciel dóbr Kowalowy k/ Ryglic w pow. tarnowskim, członek wydziału rady powiatowej tamże; wylegitymowany ze szlachectwa w Galicji 1833; zm. w Kowalowach (Dz. Poznański nr 42/1894); ż. (6 III 1832) Olimpia Felicja Krajewska h. Jasieńczyk (ok. 1810-26 I 1883); dzieci: Stefan, Czesław, Emilia.

• STEFANIA Pieniążek (ok. 1870-po 1894), c. Czesława i Seweryny Pieruckiej; m. (23 X 1894 Kraków, św. Mikołaj) Leopold Mayerhofer (ok. 1870-po 1894), s. Leopolda, c. k. radcy i Teresy NN., porucznik wojsk austriackich (Dz. Pozn. nr 243/1894).


Źródła: Bork. Rocz. I 529-530, II 608-609; Dw. Teki; Kos. I; Krzep. Mał.; Nies.; Urus. XIII 332-339.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz