SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 23 sierpnia 2008

Pasek

Pasek h. Doliwa vel Paszek, w Małopolsce, w woj. krakowskim. Pisali się „z Gosławic” a czasem „Gosławski”, od wsi Gosławice w parafii Waliszew, gminie Bielawy, pow. łowickim, dawniej w woj. łęczyckim, obecnie w łódzkim. W 1520 r. przy opisie dóbr Bielawy wspomniany jest Wincenty Paschek (Pasek) a w 1528 Andrzej Pasek z Gosławic (SGKP). Nazwisko ma pochodzić od spolszczonego imienia Paschalis (Urus.). Według niektórych opracowań Paskowie mogą być gałęzią Dzików z Błotnicy w pow. radomskim, gdyż Doliwowie Błotniccy w XV stuleciu często przyjmowali imię Pasek vel Paszek (Paszko). W XVI stuleciu niektórzy osiedlili się na Białej Rusi. Z tej gałęzi Jan, należący do konfederacji wojska litewskiego, ścigany prawem o zabójstwo hetmana Gosiewskiego, uszedł w 1664 r. do Moskwy. Jego potomkowie mieszkali w Cesarstwie Rosyjskim i pisali się Passek. Kilku z nich zajmowało wysokie stopnie wojskowe i cywilne 1851 r. Paskowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1433 — 1436. 
Do tej rodziny należy sławny pamiętnikarz – Jan Chryzostom, dziedzic Uścieszkowa, dzielny wojownik przeciw Szwedom i Moskwie.
Genealogia
(osób: 17)


• EMILIA Agnieszka Pasek (ok. 1840-po 1863), c. Ludwika i Józefaty Mali- szewskiej; zamieszkała Stoczek, parafia Stoczek Węgrowski, obecnie woj. mazowieckie; m. (1863 Stoczek Węgrowski) Franciszek Pietrzykowski (ok. 1840-po 1863), s. Jakuba i Apolonii Klimaszewskiej; ślub w parafii Stoczek Węgrowski, miejscowość: Stoczek, uwagi: kawaler, panna (MK Stoczek Węgrowski); dzieci: Władysława Pietrzykowska (ok. 1870-po 1888), wyszła (1888 Stoczek Węgrowski) za Feliksa Józefa Stankiewicza, s. Jana i Marcjanny Frajtak (Freitag), ślub w par. Stoczek Węgrowski, miejscowość: Księżyzna (MK Stoczek Węgrowski).

• LUDWIK Pasek (ok. 1810-po 1871), s. Jakuba i Magdaleny NN.; zamieszkały Stoczek, parafia Stoczek Węgrowski, obecnie woj. mazowieckie; jego syn został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1853 r. z herbem Doliwa (Urus.; Sp. Szl.); ż. (1838 Stoczek Węgrowski) Józefata Maliszewska-Tarasek (ok. 1813-1871), c. Wojciecha i Marianny Lipka-Kozanka; zm. Stoczek, par. Stoczek Węgrowski, lat 58; ślub w parafii Stoczek Węgrowski, miejscowość: Stoczek, uwagi: on kawaler, ona wdowa po Wojciechu Lipce-Wszołczyku (MK Stoczek Węgrowski); dzieci: Emilia, Jan.

Źródła: Bork. Sp. 304; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Pap.; Spis Szlachty Król. Pol.; Urus. XIII 225-226; Żern. II 181.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz