SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Pac

Pac h. Gozdawa, magnacka rodzina litewska, wymieniana w aktach litewskich już w drugiej połowie XV stulecia, za panowania króla Kazimierza Jagiellończyka. Pierwszym historycznie znanym członkiem tego rodu jest Pac Dowkszewicz, który w 1452 był kasztelanem trockim (Urus.). W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych XVII wieku Pacowie praktycznie osiągnęli na Litwie hegemonię, skupiwszy w swych rękach najważniejsze w Wielkim Księstwie Litewskim urzędy. Tytułowali się hrabiami na Różance. Rodzina wygasła 1837. Z nich: 4 biskupów, 12 wojewodów, 1 hetman, 5 ministrów i 7 kasztelanów.
Linia, tytułująca się hrabiami, używała herbu Gozdawa odmienna, tj. na tarczy pięciodzielnej w polach czerwonych, w pierwszym herb Łabędź, w drugim herb Bogoria, w trzecim herb Kościesza, w czwartym Pogoń Litewska, w piątym herb Gozdawa; nad tarczą trzy hełmy, w koronie pierwszego pawi ogon, w koronie drugiego na pawim ogonie lilia podwójna (Gozdawa), w koronie trzeciego paw z ogonem, trzymający strzałę złamaną w dziobie (Ostr.).
Od Paców ma pochodzić litewska rodzina Pomarnackich h. Gozdawa, przybierająca również przydomek Pac.
 
Genealogia
(osób: 102)
gen. Ludwik Michał hr. Pac
(1778-1835)

• ANTONI Michał Pac (ok. 1720-2 III 1774), s. Krzysztofa i 2ż. Barbary Ogińskiej, pisarz wielki litewski 1750, pułkownik wielki litewski 1754, starosta borciański; odznaczony Orderem Orła Białego 3 VIII 1757 w Warszawie, odznakę otrzymał z rąk króla 28 VIII 1757; poseł na sejm, elektor z pow. starodubowskiego 1764; dziedzic na Jeźnie i Różance; ur. Wilno, poch. Jezna na Litwie (PSB); ż. (14 II 1745) Teresa Barbara ks. Radziwiłł h. Trąby (20 V 1714-14 IX 1780), c. Mikołaja Faustyna, wojewody nowogrodzkiego i Barbary Zawisza-Kieżgajło h. Łabędź; ur. Berdyczów; 1v. żona Józefa Scipio de Campo h. wł., marszałka nadwornego litewskiego; dzieci: Józefa, Anna, Michał.

• ELEONORA Klara Pac (1676-po 1700), c. Mikołaja i 1ż. Felicyty (Felicitas) Maksymiliany Trautmansdorff; m. (ok. 1695) Stefan Karol Grothuz vel Grothus h. wł. (ok. 1660-po 1707), wojewoda inflancki; starosta wilkijski 1697, kasztelan żmudzki, wojewoda inflancki 1707.

ŹródłaDw. Gen.; Kos. I, III 278-279; Nies.; Ostr.; Urus. XIII 150-156; Żych. VIII 166-172.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz