SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Ostrowski

Ostrowski h. Grzymała, na Mazowszu; z nich 1 arcybiskup prymas 1752 — 1784.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Ostrowski h. Korab, rodzina sieradzka, dawniej zwani Zdzieszkami, zapewne jednego pochodzenia ze słynną rodziną Łaskich tego herbu oraz Chociszewskimi z Chociszewa w pow. sieradzkim. Nazwisko wzięła od Ostrowa (Ostrowia) w pow. sieradzkim. Wieś ta już XVI wieku uległa podziałowi na Ostrów-Kusznio i Ostrów-Winków (AGZ Kalisz). Jedna linia przeszła w XVI wieku na wyznanie kalwińskie, lecz wkrótce wygasła. Linia katolicka doszła do znaczenia w połowie XVIII stulecia poprzez związek małżeński chorążego sieradzkiego Jana Kazimierza z Petronelą Moszyńską herbu Łodzia, ostatnią ze swojej rodziny, dziedziczką dóbr Nakło, Kruszyna, Wielgomłyny, Zalesie i innych. Przez długi okres czasu – od XVII do końca XIX wieku – do Ostrowskich należały rozległe dobra Maluszyn w gubernii piotrkowskiej, obenie w pow. radomszczańskim, gminie Żytno. Z tej rodziny: 1 senator — 1831. 
Genealogia
(osób: 116)
 

• ALEKSANDER z Ostrowia Ostrowski (12 IX 1810-1897), s. Wojciecha (Michała) i Józefy Potockiej, ziemianin, działacz społeczno-gospodarczy, uczestnik powstań; członek rady stanu i dyrektor komisji spraw wewnętrznych Królestwa Polskiego, prezes Tow. Kredytowego Ziemskiego, uczestnik powstania listopadowego 1830/31; dziedzic Maluszyna k/ Kalisza w ówczesnej gubernii piotrkowskiej; ur. Maluszyn (obecnie pow. radomszczański, gm. Żytno), zm. tamże; ż. (ok. 1840) Helena Morsztyn (Morstin) z Raciborska h. Leliwa (ok. 1818-1892), c. Ludwika z Pławowic i wojewodzianki Marianny hr. Ostrowskiej h. Rawicz; dzieci: August, Jan, Józef, Maria, Ludwika. 

• MARIA Ostrowska (ok. 1844-1925), c. Aleksandra i Heleny Morsztyn; ur. Maluszyn w gub. piotrkowskiej; m. (1862) Stanisław hr. Potocki h. Pilawa (1836-30 III 1882), s. Tomasza z linii chrząstowskiej i 1ż. Marii Aleksandrowicz, porucznik artylerii, właściciel dóbr Praszka (Prażka) w Królestwie Polskim; według innych żródeł, ślub odbył się w 1868; ur. Moskorzew w Kieleckiem, zm. Praszka k/ Łodzi; dzieci: Helena, August – Potoccy.

Źródła: Bork. Rocz. II 604-605; Kos. II 422, III 277-278; Urus. XIII 97-99. 
  Ostrowski h. Rawicz vel Rawita-Ostrowski, licznie rozrodzona rodzina małopolska, gałąź Grotów ze Słupczy i Ostrowa. Mają się zdaniem heraldyków wywodzić, jak wszyscy Rawiczanie, od księcia śląskiego Kochana. W miarę rozradzania się, stracili pierwotne znaczenie. Ostrowscy używali licznych przydomków, jak Grot, Warsz, Prandota, Mściszek, Mściszkowicz, Krupa, Mantula, Mantulewicz, Miętus, Jędrzejkowicz, Bernatek, Tomaszczyk, Kot, Trąba, Trąbicz, Mściszek-Trąbicz itd. Ich gniazdem ma być wieś Ostrów w pow. lubelskim, parafii Rudno, odwieczna siedziba Rawiczan leżąca po obu brzegach rzeki Wieprz, na granicy powiatów lubelskiego i stężyckiego, pierwotnie radomskiego, jedna z większych własności ziemskich w tym powiecie, gdzie dziedziczyli w 1496. Nowsze opracowania wskazują na Ostrów w dawnym pow. sandomierskim (dzisiejszy Ostrowiec Św.) i pobliski Mychów in. Michów ze średniowiecznym grodziskiem, gdzie już w latach 1430-1466 byli właścicielami Ostrowscy i Mychowscy z przydomkami Warsz i Grot (Krzep. Młp.). Do połowy XV wieku Ostrów w pow. lubelskim pozostawał w całości. W XV wieku Ostrowscy rozdzielili się na dwie gałęzie: na Ostrowie Wielkim i na Ostrowie Małym, przy czym oba te majątki stale pozostawały w rękach rodziny aż do końca XVIII wieku. Przedstawiciele gałęzi na Ostrowie Małym, Jan i Mściszek, są protoplastami dwóch linii. Od Mściszka wywodzą się Ostrowscy Mściszkowie, a od Jana – Ostrowscy, zwani Krupami. Ostrowscy używali za Piastów tytułu hrabiowskiego i ten nadany został jednej linii przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III w 1798. Z nich: 3 kasztelanów krakowskich, 1 prezes senatu Królestwa Polskiego, 1 arcybiskup lwowski, 2 wojewodów, 2 ministrów i 7 kasztelanów 1279 — 1831. 
Genealogia
(osób: 328)
 

• ANTONI Jan hr. Ostrowski (1782-4 XII 1845), s. Tomasza i 2ż. Apolonii Ledóchowskiej, polityk, ekonomista, senator kasztelan Królestwa Polskiego, powstaniec 1831, publicysta; poseł na sejm 1809, senator-kasztelan 1817, wojewoda Król. Kongresowego 25 I 1831, naczelny dowódca gwardii narodowej 1831; kawaler Orderu Św. Anny i Św. Stanisława 1 klasy; założył miasto Tomaszów Mazowiecki; dziedzic na Tomaszowie Mazowieckim, Ujeździe, Sangrodzie, Cekanowie, Zawadach i innych; ur. Warszawa, zm. Les Maderes k/ Tours, Francja; 1ż. (1805) Józefa Morska h. Topór (1787-1813), c. Onutrego, kasztelana kamienieckiego i Julii Rozwadowskiej h. Trąby, stolnikówny kołomyjskiej, dziedziczka na Bolestrzycach w pow. przemyskim, oraz Zawieprzycach w pow. lubelskim; dzieci: Tomasz, Jan, Stanisław, Julia; 2ż. (1821) Antonina Józefa Michałowska h. Poraj-Jasieńczyk (ok. 1800-27 IV 1871), c. Józefa, senatora Rzeczypospolitej Krakowskiej i Tekli Morsztyn h. Leliwa; dzieci: Tadeusz, Kazimierz, Teresa, Tekla.

• JULIA (Julianna) Ewa hr. Ostrowska (1766-3 VIII 1803), c. Tomasza i 1ż. Józefy Godlewskiej; m. (1785 Warszawa) Antoni Bartłomiej hr. Halka-Ledóchowski h. Szaława (ok. 1760-po 1800), starosta hajsyński; dzieci: Józef, Ignacy, Tadeusz, Apolonia – Ledóchowscy.


Źródła: Bork. Rocz. I 301-302, II 232-234; Bork. Gen. 436-441; Kos. I; Krzep. Młp.; Nies.; Urus. XIII 102-109.

Ostrowski h. Ślepowron, w północnym Mazowszu i na Podlasiu. Nazwisko wzięli zapewne od wsi Ostrowe w dawnym powiecie przasnyskim, parafii Krzynowłoga Mała. Ostrowscy podpisali z ziemią ciechanowską elekcje królewskie: 1648, 1697, 1764. Niektórzy przenieśli się na m. in. Podlasie. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, niektórzy z herbem Nałęcz.

• AUGUST vel Augustyn Ostrowski (ok. 1760-po 1810), zamieszkały Genczyce, obwód łukowski (Urus.); ż. (ok. 1790) Tekla Łuszczyńska (ok. 1770-1831), c. Michała i Cecylii Drozdowskiej; zm. Warszawa (MK Warszawa: św. Jan); dzieci: Aleksander.

• JOANNA Ostrowska h. Ślepowron (ok. 1720-po 1740); m. (1739) Aleksander ks. Światopełk-Czetwertyński (ok. 1710-1769) (PSB); dzieci: m. in. Wincenty ks. Czetwertyński (ok. 1740-po 1770), żonaty z Teresą Kurdwanowską h. Półkozic.
 

Źródła: Bork. Sp. 297; Nies.; Spis Szlachty Król. Pol.; Urus. ; Żern. II 168.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz