SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Ostaszewski

Ostaszewski h. Ostoja, licznie rozrodzona rodzina mazowiecka, pisząca się z Ostaszewa Wielkiego w ziemi ciechanowskiej, obecnie pow. pułtuski, gmina Gzy. W miarę działów, wieś ta przybierała różne nazwy, takie jak Ostaszew Wielki, Panki, Bagno, Czerznie i Włoski. Ostaszewscy są notowani w tamtejszych księgach urzędowych od XV wieku. Akta kancelarii książąt mazowieckich w Metryce Koronnej zawierają przywilej ks. Bolesława IV z 1446 dotyczący Ścibora z Ostaszewa, oraz przywilej ks. Janusza II z 1473 przenoszący Ostaszewo na prawo chełmińskie. Przez kilkaset lat Ostaszewo Wielkie pozostawało w ręku Ostaszewskich, i dopiero w 1771 Franciszek Ostaszewski sprzedał je podstolemu zawkrzeńskiemu Antoniemu Zielińskiemu. Z czasem ród Ostaszewskich rozdzielił się na wiele gałęzi, z nich jedna osiedliła się w Wielkopolsce, inna na Rusi Czerwonej i Podolu. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. Wzdowa i Grabownicy w pow. brzozowskim, oraz Klimkówki w pow. sanockim. Z tej rodziny: 1 biskup 1813 — 1817.
Nazwisko Ostaszewski przybierała też później drobna szlachta o nazwisku Ostasz (Urus.).
 
Genealogia
(osób: 411)

• LUDWIKA Ostaszewska (1806-1877), c. Kazimierza i Heleny Załęskiej; m. (p. 1831) Franciszek z Niezabytowa Niezabytowski h. Lubicz (ok. 1790-1852), s. Jana i Anny Żurakowskiej, członek i deputat stanów galicyjskich, komisarz sejmu stanowego 1845; właściciel dóbr Uherce w powiecie gródeckim; dzieci: Włodzimierz Niezabytowski (ur. 29 VI 1831).

• TEOFIL Wojciech z Ostaszewa Ostaszewski (1807-9 VIII 1889), s. Sebastiana i Wiktorii Łubkowskiej, oficer wojsk polskich, członek Stanów galicyjskich, prezes rady powiatowej brzozowskiej; delegat galicyjskiego Tow. Kredytowego Ziemskiego, komendant Gwardii Narodowej obwodu sanockiego 1848; autor dzieł ludowych; właściciel dóbr Wzdów i Grabownica w pow. brzozowskim, oraz Klimkówka w pow. sanockim; ż. (15 IV 1849 Wiedeń) Emma Honorata hr. Załuska h. Junosza (13 VIII 1831-1 III 1912), c. Karola Teofila i Amelii ks. Ogińskiej; ur. w Memlu; dzieci: Maria, Adam, Stanisław, Kazimierz.

Źródła:
Bork. Rocz. I 526-527; Kos. I; Nies. VII; Urus. XIII; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz