SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Oskierka

herb Murdelio


herb Oskierków

Oskierka h. Murdelio odm. v. Oskierko, Oskirka, senatorska rodzina litewska w pow. mozyrskim i innych, już w połowie XVl wieku posiadała znaczne majątki na Białej Rusi. Wywodzą się być może z mieszczan połockich, uwolnionych przez króla Zygmunta w 1511 od wszelkich powinności (Bon.). Z czasem rozdzielili się na 4 linie, w tym linię strażnikowską i linię na Budzisławiu i Teresdworze. Jedna z tych linii miała swoje posiadłości w Inflantach Polskich. W XVIII i XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Cichinicze w pow. rochaczewskim, Krasnopol, Wyszewicze w pow. owruckim, Jaszonki, Wodowicze w pow. mozyrskim, Budzisław i Teresdwór w pow. wilejskim, Rudaków w pow. rzeczyckim, Musza, Okra, Ejsbachów i Hieronimów w pow. dynaburskim. Z tej rodziny: Samuel, sędzia ziemski mozyrski, dzielny wojownik, fundator klasztoru OO. Bernardynów w Słucku 1672. Gerwazy Ludwik (zm. 1770), starosta grodowy mozyrski, cześnik wielki litewski 1748, referendarz wielki litewski 1764. Senatorów w rodzinie: 3 w latach 1725 — 1794. — Antoni (zm. 1735), pisarz wielki litewski 1724, kasztelan nowogrodzki 1725. Maciej Kazimierz, nominat kasztelan mozyrski nowej kreacji 1794. Marcin Teodor, nominat kasztelan oszmiański nowej kreacji 1794.
Odmiana w herbie — półksiężyc rogami w dół obrócony, między nimi gwiazda, na księżycu krzyż; w koronie trzy pióra strusie.
Genealogia
(osób: 163)
 

• HELENA Oskierka (ok. 1830-1902), c. Dominika i Anny Wołłowicz, właścicielka dóbr Samojłowicze; m. Wacław hr. Krasicki h. Rogala (1823-1897), s. Leona i 2ż. Antoniny Saunders, właściciel dóbr Samotojszcze na Litwie; dzieci: kilkoro, m. in. Witold, Czesław – hr. Krasiccy.

• JÓZEF Oskierka (ok. 1745-po 1790), s. Antoniego i Teresy Eperiaszy, podkomorzy chełmiński; chorąży petyhorski, poseł i elektor w 1764 z pow. oszmiańskiego, podkomorzy chełmiński 1770; dziedzic dóbr Szack; ż. Anna Hutten-Czapska h. Leliwa (ok. 1760-po 1790), wojewodzianka chełmińska; dzieci: Franciszek, Ignacy.

Źródła:
Bon. Pocz. 228; Bork. Rocz. II 600-603; Kon. 223; Kos. I; Urus. XIII 41-46.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz