SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Orłowski

Orłowski h. Chomąto v. Cygemberg-Orłowski, jedna z najstarszych rodzin pomorskich, nosząca przydomek Cygemberg, Cygiemberg, Cygienberg (niem. Ziegenberg), świadczący o jej pochodzeniu od niemieckiej rodziny Ziegenberg z Cygenbergu w Prusach zachodnich. Pisali się ze Storlusa, już w XIII wieku z Zajączkowa, a w XIV i XV wieku z Suchostrzyg pod Tczewem, Suchostrzyskimi albo Cygembergami. Młodsza linia rodu, nosząca nazwisko Wulkowskich, z których było kilku wojewodów, wygasła w XVI wieku. Starsza linia przyjęła nazwisko Orłowskich od wsi Orle w Prusach Zachodnich, a jedna gałąź przeniosła się w XVIII wieku na Pokucie. Orłowscy otrzymali polski indygenat ok. 1730. W XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Lisowce w pow. zaleszczyckim, Zagrobela k/ Tarnopola, oraz Połowce w pow. czortkowskim. Z nich: Jan, starosta osiecki, poseł na sejm 1730. Józef (1742-1807), generał wojsk koronnych, komendant Kamieńca Podolskiego i Warszawy.
Genealogia
(osób: 31)

• ANTONINA Waleria Cygemberg Orłowska (ok. 1850-1877), c. Feliksa i Delfiny Krosnowskiej, dziedziczka dóbr Zagrobela w pow. tarnopolskim; m. (14 I 1869 Zagrobela, rozwiedzeni?) Ludwik Aleksander ks. Radziwiłł h. Trąby odm. (1847-1912), s. Aleksandra Dominika i Rozyny Józefiny Hietl, oficer pozasłużbowy wojsk austriackich; podobno jej drugim mężem był Wilhelm Wyndham (ok. 1850-po 1880); dzieci: Aleksander ks. Radziwiłł.

• FELIKS Cygemberg Orłowski z Orla (1820-po 1854), s. Antoniego i Marceliny Rzeczyckiej, członek Stanów galicyjskich, dziedzic Lisowiec; ż. (ok. 1850 Lwów) Delfina hr. Krosnowska h. Junosza (ok. 1830-1865), c. Wincentego i Antoniny hr. Komorowskiej h. Korczak, właścicielka dóbr Zagrobela k/ Tarnopola; dzieci: Wincenty, Antonina.

Źródła: Bork. Rocz. I 525-526, II 598-599; Nies.; Urus. XIII 1-2.

Orłowski h. Lubicz, licznie rozrodzona rodzina z ziemi dobrzyńskiej, występująca w tamtejszych aktach urzędowych od XV wieku. Jej pierwotnym gniazdem były dobra Kisielewo z folwarkiem Przychojnino i wsiami Płoczyczno, Orłowo oraz lwolucza. Pierwszym, historycznie znanym właścicielem tych dóbr był Trojan, żyjący w 1437 (Urus.). Jedna gałąź rodu przeniosła się na Litwę, do woj. wileńskiego, inne osiedliły się na Wołyniu i Podolu. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego, z prawem pierworodztwa (primogenitury). Z nich: 1 kasztelan dobrzyński 1545.
W XIX wieku niektórzy z Orłowskich herbu Lubicz wylegitymowali się ze szlachectwa z herbem Chomąto
.
Genealogia
(osób: 237)

• ADAM Stefan Orłowski (1780-2 VIII 1848), s. Jana Onufrego i Anny Starzyńskiej, marszałek szlachty powiatu proskirowskiego 1820, kawaler maltański; dziedzic dóbr Jarmolińce i Malejowice w pow. latyczowskim; wystawił w Jarmolińcach kościół pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, po zajęciu na cerkiew klasztoru bernardyńskiego; ż. (1807) Róża (Rozalia) hr. Krasicka h. Rogala (1787-V 1880), c. Adama Ignacego, łowczego galicyjskiego, a później podkomorzego wielkiego koronnego galicyjskiego, i Magdaleny Bielskiej; dzieci: Ewelina, Włodzimierz, Ignacy, Aleksander.

• WIKTORIA Orłowska (1772-1852), c. Andrzeja i Agnieszki Komorowskiej; m. (30 XII 1790) Michał Sobański h. Junosza (1755-1832), s. Kajetana i 2ż. Anny Petroneli Soleckiej, podczaszy, stolnik i podstoli winnicki, poseł na Sejm 4-letni, prezes Izby Edukacyjnej Wołyńskiej, założyciel Towarzystwa Żeglugi Czarnomorskiej; dziedzic dóbr Obodówka w pow. olgopolskim; Michalina, Idalia, Ludwik, Gotard, Oktawian, Antonina – Sobańscy.

Źródła: Bork. Rocz. II 599-600; Kos. I; Nies.; Puł. I 142-147; Urus. XIII 2-11; Żych. I 47.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz