SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Olizar

Olizar h. Chorągwie Kmitów (in. Radwan odm., Radwan sowity), v. Olizar-Wołczkiewicz, rodzina bojarów wołyńskich, notowana już w 1358 w aktach rozgraniczenia Litwy i Mazowsza. Według Niesieckiego Olizarowie wywodzą się od Eleazara (Olizara), jednego z siedmiu synów Aleksandra Woronowicza, brata Matwieja Kmity. Są więc jednego pochodzenia z wygasłą już rodziną Kmitów herbu Chorągwie, jak również z Woroniczami i Bykowskimi. Stanowią też zapewne jeden ród z bojarami litewsko-ruskimi Olizarowiczami herbu Radwan. Żyjący w XV stuleciu bracia, Olizar Wołczkiewicz i Olizar Szyłowicz, byli założycielami dwóch gałęzi rodu. Z nich gałąź Olizarów-Wołczkiewiczów istnieje do dzisiaj. Olizarowie byli właścicielami majątków ziemskich na Wołyniu i w woj. kijowskim, m. in. dóbr Korestyszów k/ Żytomierza, należących wcześniej do Kmitów, a które pozostawały w ręku Olizarów od 1565 do XIX wieku. Z nich: 1 senator-kasztelan 1831. — Narcyz, senator-kasztelan Królestwa Kongresowego 1831. Jan Aleksander, podsędek kijowski zerwał sejm 1669. Franciszek Kajetan (zm. 1789), marszałek Trybunału koronnego 1781, stolnik wielki koronny 1775-1784.
Genealogia
(88 osób)
 

• FILIP Nereusz hr. Olizar-Wołczkiewicz (ok. 1750-1816), s. Onufrego i Marianny Róży Korzeniowskiej, podkomorzy i szambelan królewski 1774, podczaszy wielki litewski, marszałek Trybunału litewskiego 1791, poseł wołyński na Sejm Czteroletni, później rosyjski rzeczywisty radca stanu, członek Komisji Edukacyjnej na Litwie, członek Akademii Nauk i Towarzystwa Ekonomicznego we Florencji, kawaler orderów Orła Białego, św. Stanisława i św. Włodzimierza 2 klasy; dziedzic dóbr Korestyszów (Korystyszów) k/ Żytomierza na Wołyniu; ż. (p. 1794) Ludwika Szczytt-Niemirowicz h. Jastrzębiec (30 V 1769-2 I 1802), c. Krzysztofa, podkomorzego królewskiego, starosty witagolskiego, kawalera Orderu św. Stanisława i Józefy hr. Butler h. wł.; 1v. żona Ludwika Oskierki h. Murdelio odm.; dzieci: Narcyz, Gustaw, Adelajda.

• NARCYZA hr. Olizar-Wołczkiewicz (4 IX 1816-1908), c. Narcyza i 1ż. Teofili Griersdorff; m. (2 VI 1836 Żytomierz) Borys ks. Światopełk-Czetwertyński h. św. Jerzy i Pogoń ruska (20 IX 1808-3 VII 1863), s. Ludwika Idalii Grocholskiej, podporucznik wojsk polskich 1831, marszałek szlachty powiatu jampolskiego, koniuszy dworu rosyjskiego; zm. Drezno; dzieci: Idalia, Jadwiga, Olga – ks. Światopełk-Czetwertyńskie. 

ŹródłaBork. Rocz. II 595-598; Kos. I; Nies.; Urus. XII 311-313.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz