SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 21 sierpnia 2008

Nowosielski

Nowosielski h. Ślepowron, rodzina senatorska, na Podlasiu i Litwie, licznie rozrodzona. Nazwisko wzięli od wsi Nowosielce w ziemi mielnickiej. Obecnie wieś ta należy do woj. mazowieckiego, powiatu i gminy Łosice, dawniej gmina Czuchleby, parafia Niemojki. Mikołaj, dziedzic Nowosielec na Podlasiu 1510 r. Niektórzy używali przydomku Pierzchała. Byli elektorami 1648 r. z woj. podlaskiego, 1674 r. z ziemi mielnickiej, 1733 i 1764 r. z woj. lubelskiego. Prócz Nowosielec posiadali m. in. wsie Suchowola, Zakrze, Domaszewnica i Chomiejowa Wola, części wsi Okniny, Ryszki in. Ryżki, Wierzejki, Wysokinie. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji Zachodniej 1803 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Inni zostali wylegitymowani w Cesarstwie Rosyjskim, w guberniach wileńskiej i kijowskiej. Z nich: 2 kasztelanów 1710 — 1768.
We współczesnych opracowaniach (Wikipedia) pojawiają się fantastyczne zgoła informacje, w których wywodzi się Nowosielskich herbu Ślepowron od wojewody podolskiego Hryczki z rodu Kierdejów herbu Kierdeja.

Genealogia
(osób: 133)


kpt. Feliks Nowosielski
(1800-1864)

• MARIANNA Łucja Nowosielska (ok. 1800-po 1831), c. Jana i Barbary Mystkowskiej, dziedziczka części wsi Ryżki in. Ryszki, parafia Łuków, pow. Łuków, obecnie woj. lubelskie; m. (1822 Łuków) Paweł Goławski, Gołaski (ok. 1800-po 1831), s. Jana i Katarzyny Dębowskiej, dziedzic części wsi Gołaszyn, par. Łuków; ślub w par. Łuków, świadkowie: Jan Drzymulski, Ignacy Goławski, Tomasz Dziewulski, Antoni Domański (MK Łuków); dzieci: Ignacy Goławski, Gołaski (ur. 1831 Gołaszyn).

• PAWEŁ Nowosielski (1769-5 IX 1829), s. Sebastiana i Zofii Górskiej, major wojsk polskich, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej 1794 r., administrator majątków ziemskich, rządca radziwiłłowskich dóbr Brwinów; ur. Nowosielce, par. Niemojki, woj. mazowieckie, zm. Brwinów, par. Brwinów, obecnie pow. Pruszków, lat 60, poch. tamże (Urus.; MK Brwinów); ż. (ok. 1790) Julianna Osiecka (1766-1813), c. Adama i Agnieszki NN.; zm. Brwinów, lat 47, poch. tamże (MK Brwinów); dzieci: Adolf, Julianna, Feliks, Andrzej, Franciszka. 

Źródła: Bork. Sp. 283; Kos. t.1; Nies.; SGKP t.7/273; Szl. Król.; Urus. t.12/198-200; Żern. t.2/143; Wikipedia.


Nowosielski, gałąź książąt siewierskich, przeszli w XV stuleciu pod panowanie w. ks. moskiewskich.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz