SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 20 sierpnia 2008

Niemojewski

Niemojewski h. Rola odmienna Niemojewski h. Rola odmienna (w koronie zamiast strusich piór — mąż w sukni błękitnej trzyma w ręku dwa kroje), v. Rolicz-Niemojewski, Niemojowski, senatorska rodzina kujawska, w Prusach Zachodnich i Wielkopolsce, wywodząca się z Niemojewa w powiecie inowrocławskim. Nie należy ich mylić z sieradzką rodziną Niemojewskich vel  Niemojowskich herbu Wierusz. Z tej rodziny: 1 wojewoda pomorski i 4 kasztelanów 1612 — 1708. — Jerzy (zm. 1615), kasztelan chełmiński 1611. – Jan vel Janusz (zm. 1618), kasztelan chełmiński 1615. – Stanisław (zm. 1620), kasztelan elblągski 1615, chełmiński 1619. – Maciej, kasztelan chełmiński 1620, wojewoda pomorski 1623. – Andrzej, kasztelan bydgoski 1687. 

Źródła: Kos. I; Nies.; Urus. XII 105-107; Żych. I 55.
 


Niemojewski h. Wieruszowa (in. Wierusz) v. Wierusz-Niemojowski, rodzina sieradzka, gałąź rodu Wieruszów, pisząca się z Niemojewa in. Niemojowa w ziemi wieluńskiej. Są jednego pochodzenia z Kowalskimi i Walknowskimi (inaczej Walichnowskimi) herbu Wieruszowa. 
W XVIII i XIX stuleciu byli właścicielami m. in. dóbr Krzyża, Słupia, Oleszno, Grudzielec, Przedmoście i Śliwniki w pow. ostrzeszowskim, Jedlec w pow. pleszewskim, Pogrzybowo i Węgry w pow. odolanowskim, Marchwacz w pow. kaliskim, Radoszewice w pow. wieluńskim, oraz Włoszczowa w gubernii radomskiej. Z nich: Antoni (zm. 1741), chorąży ostrzeszowski, poseł na sejm, elektor z ziemi wieluńskiej 1733, właściciel dóbr Słupia k/ Kępna. – Teodor, łowczy łucki 1753, właściciel wsi Niemojewo i Kłoski w pow. sieradzkim 1746 (AGZ Kalisz). – Andrzej, stolnik ostrzeszowski 1769, dziedzic Rzutni i Radoszewic k/ Pajęczna 1775.  
Genealogia
(osób: 207)

Bonawentura Niemojowski 
(1787-1835)

• BONAWENTURA Jan z Dukli Cyprian Niemojowski (4 IX 1787-15 VI 1835), s. Feliksa i Anieli Walknowskiej, ziemianin, działacz polityczny, publicysta; poseł województwa kaliskiego na sejm Królestwa Polskiego 1820-1830, gdzie wspólnie z bratem Wincentym był przywódcą liberalnej opozycji, tzw. Kaliszan; zawieszony w 1825 w uprawnieniach poselskich przez senat, pozostawał do 1829 pod nadzorem policyjnym; radca Towarzystwa Kredytowego kaliskiego 1827; podczas powstania listopadowego został w 1830 ministrem sprawiedliwości, następnie minister spraw wewnętrznych i policji 4 II-V 1831, prezes Rządu Narodowego 7 IX-23 IX 1831; powziął decyzję 25 IX 1831 opuszczenia kraju przez Rząd Narodowy i sejm, poczym 26 IX przeszedł granicę pruską; skazany zaocznie na karę śmierci i konfiskatę majątku przez Najwyższy Sąd Kryminalny; po upadku powstania na emigracji we Francji, gdzie był m. in. prezesem Komitetu Tymczasowego Emigracji; obłąkany przebywał w zakładzie w Charenton; właściciel majątku Marchwacz w gubernii kaliskiej p. 1820; ur. Słupia k/ Kępna w Kaliskiem, chrz. 4 IX 1787, zm. na emigracji w Vanves k/ Paryża, poch. na cmentarzu Pére-Lachaise (PSB T. 23; WSB; MK Słupia, Gostyczyna); 1ż. (9 IX 1811 Śmiłów Dwór) Antonina Sieroszewska h. Nabram (ok. 1790-po 1811); 2ż. (1821) Wiktoria Lubowidzka h. Kopacz (ok. 1800-po 1830), c. Stefana z Lubowidzy, generała wojsk polskich i Franciszki Czarneckiej h. Prus III; potrafiła uratować od konfiskaty część majątku jako swoją posagową; dzieci: Felicja, Kazimierz.

• EWA Niemojewska (1848-27 III 1908), c. Kacpra (Kaspra) i 1ż. Marii (Marianny) Sokolnickiej; zm. Bronowice Wielkie k/ Krakowa, Małopolska; m. (1869) Sylwester Włodzimierz Błociszewski h. Ostoja (10 VIII 1840-22 VIII 1875), s. Stanisława i 1ż. Józefy Wyganowskiej, powstaniec 1863 r., właściciel dóbr Klony w powiecie średzkim; ur. Smogorzewo, Wielkopolska, zm. Klony; dzieci: Władysław (1869-1939), Ewa (1872-1872) – Błociszewscy.

Źródła: Bon.; Bork. Rocz. II 581-584; Dw. Teki; Nies.; Urus. XII 108-110; Żych.; PSB T. 23. 


Niemojewski h. Szeliga, stara rodzina kujawska, z Niemojewa w powiecie inowrocławskim. Z nich: Stanisław, sędzia ziemski inowrocławski 1522, referendarz królewski, biegły prawnik używany przez Zygmunta I do korekty praw. – Jan, gorliwy arianin, odbywał zacięte dysputy z katolikami w obronie swego wyznania i zdaniem duchowieństwa zgubny wpływ wywierał w Polsce na katolicyzm, z co byl prześladowany; był ministrem zboru lubelskiego 1582 (Urus.).  

Źródło: Urus. XII 107.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz