SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 20 sierpnia 2008

Nieborski

Nieborski h. Lubicz, rodzina senatorska na Mazowszu, znana przez Paprockiego 1584 r., lecz mieszana z Nieborskimi vel Nieborowskimi herbu Prawdzic. Nieborscy Lubicze dziedziczyli w ziemi płockiej i ciechanowskiej, pisali się z Nieborzyna w ziemi ciechanowskiej, gdzie są dwie wsie o tej nazwie. Gniazdem rodu jest najpewniej Nieborzyn w parafii Koziczynek, gdyż z pobliskiego Koziczyna wyszli ich współherbo- wnicy Koziccy. Nieborscy podpisali elekcje królewskie 1632, 1648, 1669, 1674, 1697 r. z ziemią ciechanowską, 1697, 1733 r. z dobrzyńską. Byli spokrewnieni z wieloma rodzinami senatorskimi. Jedna gałąź w XVII i XVIII wieku kwitęła w Wielkopolsce. Po pierwszym rozbiorze 1772 r. przyjęli poddaństwo pruskie. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 2 kasztelanów i 1 biskup sufragan wileński 1704 — 1746.
Genealogia
(osób: 54)


• AGNIESZKA Nieborska (1725-po 1760), c. Michała i Teresy Kickiej, kasztelanka płocka (Urus.); m. (1745) Ignacy Kościelski h. Ogończyk (ok. 1720-1792), s. Stanisława, kasztelana bydgoskiego, i Ludwiki Katarzyny Lipskiej, kasztelan bydgoski; cześnik inowrocławski 1737, podczaszy inowrocławski 1743, chorąży bydgoski 1754, starosta słoński 1764, elektor Stanisława Augusta 1764 r., kasztelan bydgoski 1769, kawaler orderów św. Stanisława 1783, i Orła Białego 1791; dziedzic po ojcu dóbr Szarlej i Karczyn w pow. inowrocławskim, posesor Borejewic (Bożejewic?) 1752, oraz ½ wsi Kownaty w pow. gnieźnieńskim 1768; poch. Podgórze k/ Torunia; dzieci: Teresa, Józef, Antoni – Kościelscy.

• WALENTY Nieborski (1798-1841), s. Ludwika i Franciszki Klickiej, dziedzic dóbr Bardony in. Mieszki Bardony, parafia Ciechanów, dawniej woj. płockie, obecnie mazowieckie; w Herbarzu Uruskiego błędnie: Bardziny; razem z synem wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim ok. 1840 r. z herbem Lubicz (Urus.; Szl. Król.); ur. prawd. Tyszki, parafia Żmijewo Kościelne, obecnie woj. mazowieckie, chrz. 1798, zm. Bardony, lat 42 (MK Żmijewo Kościelne, Ciechanów); 1ż. (1824 Żmijewo Kościelne) Wiktoria Żmijewska (ok. 1800-ok. 1830); ślub w par. Żmijewo Kościelne, obecnie woj. mazowieckie, miejscowość: Mikły, uwagi: on kawaler, ona wdowa po Stanisławie Szweykowskim (MK Żmijewo Kościelne); 2ż. (ok. 1835) Tekla Wolska (ok. 1809-1844), c. Chryzostoma i Łucji NN.; zm. Bardony, par. Ciechanów, lat 35; 2v. żona (1842 Ciechanów) Alojzego Grabowskiego (MK Ciechanów); dzieci: Lucjan, Elżbieta, Walentyna.

Źródła: Bork. Sp. 274; Kos. t.1; Nies.; Pap.; Szl. Król.; Urus. t.12/70-71; Żern. t.2/129; Żych. t.1/60.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz