SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 20 sierpnia 2008

Nakwaski

Nakwaski h. Prus II, na Mazowszu, pisali się z Nakwasina w pow. wyszogrodzkim. Ich protoplastą ma być Budek (Budzisław) z Nakwasina Nakwaski, cześnik wyszogrodzki, który podpisał dekret przeciwko heretykom 1525 r. Nakwasin in. Nakwasino, ich wieś gniazdowa leży w parafii Orszymowo, obecnie woj. mazowieckie, pow. Płock, gmina Mała Wieś, niegdyś gmina Święcice. Nakwascy byli elektorami 1632, 1648, 1669, 1674, 1764 r. z ziemi wyszogrodzkiej, 1697 r. z woj. płockiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji 1804 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 senator wojewoda i 1 kasztelan 1744 — 1831.
Genealogia
(osób: 63)


• HENRYK Mirosław Nakwaski (1800-22 III 1876), s. Franciszka i Anny Krajewskiej, działacz polityczny, ekonomista, publicysta, uczestnik powstania listopadowego 1830/31, emigrant; radca województwa płockiego, radca Tow. Kredytowego Ziemskiego 1830, poseł na sejm powstańczy 1831 r.; po powstaniu emigrant we Francji, publicysta emigracyjny z kręgu Tow. Demokratycznego Polskiego, autor wielu prac o tematyce politycznej i ekonomicznej; ur. Lipiny k/ Warszawy, zm. Tours, Francja (Urus.; PSB t.22; Lit. Pol.; Girt. Pam.); ż. (1826 Kraków) Karolina hr. Potocka (1798-1875), c. Adama i Marianny Rostworow- skiej, pamiętnikarka i literatka; pochodziła ze Lwowa; ślub w parafii WNMP (MK Kraków: WNMP Mariacki); 1v. rozwiedziona z Aleksandrem Starzeńskim; dzieci: Jan, Karolina, Maria, Anna, Jadwiga, Bolesław. 

• LEONIA (Leonilla) Emilia Julia Nakwaska (ok. 1825-po 1850), c. Anatolego (Anatoli, Anatoliusz) i Ludwiki Primhault (Primault); ur. Gosławice Dwór, parafia Stary Waliszew, obecnie woj. łódzkie, chrz. 1826, zm. bezpotomnie (MK Stary Waliszew); m. (1845 Warszawa) Edward Andrzej Stanisław bar. Rasta- wiecki h. Sas (1805-1874), s. Ludwika i Teresy Krajewskiej, historyk sztuki i geograf, archeolog, kolekcjoner, pisarz, autor prac z dziedziny numizmatyki, geografii i historii sztuki; urzędnik Tow. Kredytowego Ziemskiego i Heroldii w Warszawie, współredaktor miesięcznika naukowego „Biblioteka Warszawska", współzałożyciel Tow. Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie; ur. Nowosiółki Poturzyńskie, woj. lubelskie, zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. 3-V-23/24 (Cm. Pow.; Girt. Pam.); ślub w parafii św. Krzyża (MK Warszawa: św. Krzyż).

Źródła: Bork. Sp. 270; Dw. Teki; Kos. t.1; Nies.; SGKP t.6/888; Szl. Król.; Urus. t.12/17-19; Żern. t.2/122; Żych. t.1/125.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz