SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Miecznikowski

Miecznikowski h. Pobóg, na Mazowszu, w ziemi płockiej. Jedna rodzina z Miecznikowskimi herbu Podkowa. Pochodzą ze wsi Miecznikowo w parafii Janowiec Kościelny, dawniej powiat Mława, obecnie Nidzica, województwo warmińsko-mazurskie. Jedna gałąź, wywodząca się od żyjącego w XVI wieku Trojana, osiadła w Wielkopolsce. Byli elektorami 1632 r. z woj. brzeskiego kujawskiego, 1648 r. z płockiego, 1669 r. z poznańskiego, 1674 r. z płockiego, kaliskiego, poznańskiego, ziemi ciechanowskiej, 1697 r. z woj. bracławskiego, 1733 r. z inowrocławskiego. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 59)


• ANTONI Miecznikowski (ok. 1710-1778), s. Tomasza i Joanny Madalińskiej, łowczy zawkrzeński, poseł na sejm, elektor 1733 r. z woj. brzeskiego; dziedzic po ojcu dóbr Czamanin, pow. Radziejów, które wspólnie z bratem Aleksandrem sprzedali 1767 r.; razem z tymże bratem posiadali dobra Pyszkowo, parafia Chodecz, pow. Włocławek; w 1762 r. nabył od Aleksandra połowę dóbr Łąkie Walentyny w parafii Boniewo, obecnie pow. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie; zm. prawd. Łąkie, parafia Boniewo (Urus.; MK Boniewo); ż. Felicjanna Ossowska (ok. 1720-po 1763); dzieci: Bibianna, Joanna, Marianna.

• JOANNA Miecznikowska (ok. 1760-po 1795), c. Antoniego i Felicjanny Ossowskiej; ur. prawd. Łąkie, parafia Boniewo (Urus.; MK Boniewo); m. (ok. 1780) Florian Rościszewski (ok. 1750-po 1795); dzieci: Gabriel (ok. 1785-po 1811), żonaty (1811 Zgłowiączka) z Józefą Grochulską, c. Kazimierza i Bogumiły Petrykowskiej, ślub w parafii Zgłowiączka, obecnie gmina Lubraniec, pow. Włocławek (MK Zgłowiączka), Anastazja Teofila (ok. 1795-po 1816), wyszła za mąż (5 XI 1816 Boniewo) za Józefa Pawłowskiego, s. Michała i Marianny Palusińskiej, ślub w parafii Boniewo, pow. Włocławek, miejscowość: Osiecz Wielki (MK Boniewo) – Rościszewscy.

Źródła: Bork. Sp. 246; Dw. Teki; Szl. Król.; Urus. t.10/389-390; Żern. t.2/81.

Miecznikowski h. Podkowa, na Mazowszu, w ziemi płockiej. Ich gniazdem rodowym jest wieś Miecznikowo, należąca do parafii Janowiec Kościelny, dawniej powiat Mława, obecnie Nidzica, województwo warmińsko-mazurskie. Z czasem dobra Miecznikowo uległy rozdro- bnieniu, pojawiły się liczne przysiółki, jak Miecznikowo Cygany, M. Miąchy, M. Kołaki, etc. Miecznikowscy byli elektorami 1632 r. z woj. mazowieckiego. Władysław, starosta mszczonowski 1772. Jan, burgrabia kolneński 1793. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Zdaje się, że Podkowa była ich pierwotnym herbem, aczkolwiek w XIX wieku już mało popularnym i mało znanym, stąd niektórzy podczas legitymacji szlacheckich zamieniali go na podobny, lecz bardziej popularny, jakim był Pobóg. Z nich: 1 kasztelan 1740.

• IGNACY Miecznikowski (1815-po 1853), s. Tomasza i Antoniny Milerskiej (wg Uruskiego: Marianny Gąsowskiej), prawd. dzierżawca dóbr Wielgie Ogrodniki 1851, parafia Stoczek Węgrowski, pow. Węgrów, woj. mazowieckie; jego syn został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1853 r. z herbem Podkowa (Urus.; Szl. Pol.; MK Stoczek Węgrowski); ż. (1834 Warszawa) Karolina Józefa Betlej (1815-po 1851), c. Jana i Barbary Joachimy Soret; ślub w parafii Nawiedzenia NMP, jej nazwisko także jako: Betley, Betlei (MK Warszawa: Nawiedzenie NMP); dzieci: Aleksander, Anna.

• MARIANNA Miecznikowska (ok. 1790-po 1818), c. Józefa i Heleny Królikiewicz; zamieszkała w parafii Przybyszew, obecnie pow. Białobrzegi, woj. mazowieckie; ur. prawd. Wsola, pow. Radom (Urus.; MK Przybyszew); m. (1817 Przybyszew) Kazimierz Łętowski (ok. 1790-po 1818), s. Marcina i Marceli Iżewskiej; dzieci: Julianna Łętowska (ur. 1818 Przybyszew).

Źródła: Bork. Sp. 246; Kos. t.1; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.10/390; Żern. t.2/81.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz