SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Michałowski

Michałowski h. Jasieńczyk (Jasieńczyk odm., Poraj-Jasieńczyk), rodzina mazowiecka, niegdyś pisząca się z Michałowa. Gniazdem rodu jest wieś Michałów (wymieniana w dokumentach z 1576 r. jako wieś szlachecka Michałowo Minor) w ziemi czerskiej, obecnie pow. grójecki, gmina Warka, parafia Wrociszew. Według Uruskiego, są jednego pochodzenia z Bonieckimi, a właściwym ich herbem jest Bończa, który to herb potem zamienili na inne, jak Trzaska, Poraj, Poraj-Jasieńczyk, Łada. Możliwe jednak, że w Michałowie dziedziczyła różnoherbowa szlachta. Michałowscy używali różnych przydomków, m. in. Kokoszka, Nagórny, Warsz i Myszka. Rozeszli się szeroko po całej Polsce i rozrodzeni byli na Podlasiu i na Podolu, w Małopolsce i na Litwie. Odnoga litewska używała herbu własnego, zwanego Jasieńczyk odmienny (według Herbarza Bohdanowicza-Dworzeckiego). Z litewskich Michałowskich słynny był Józef, pułkownik i dowódca 4 pułku piechoty wojsk Księstwa Warszawskiego, który w 1815 został baronem francuskim. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 26 VI 1868. Z nich: 1 kasztelan od 1659 — 1661.
Genealogia
(osób: 79)


 Piotr Michałowski 
(1801-1855)
 
• JÓZEF Michałowski (1767-9 IV 1837), s. Feliksa i Marianny Rutkowskiej, ojciec malarza Piotra, senator dożywotni Wolnego Miasta Krakowa, właściciel Krzysztoforzyc i Michałowic (wg Girt.: Jakubowic) w pow. krakowskim; zm. Kraków, poch. Cm. Rakowicki, kw. Ka, gr. rodz. (Girt.; Darowska; Cm. Rak.); ż. (p. 1797) Tekla hr. Morsztyn z Raciborska h. Leliwa (ok. 1775-25 I 1828), c. Jana i Katarzyny Mossakowskiej h. Jastrzębiec; zm. Kraków; dzieci: Władysław, Antonina, Piotr, Ludwik, Łucja.

• MARIA Michałowska (10 XII 1848-10 V 1920), c. Piotra i Julii Ostrowskiej, właścicielka dóbr Bolestraszyce w pow. przemyskim i Krzysztoforzyce w pow. krakowskim (Urus.); m. (1876) Adam Łempicki h. Junosza (24 VI 1836-28 VIII 1894), s. Ludwika Anastazego, senatora kasztelana Król. Polskiego i Konstancji Sołtyk h. wł.; zm. Krzysztoforzyce; dzieci: Julia (ok. 1880-1968), Konstanty, Róża (1881-1957), Dominik (1883-1939) – Łempiccy. 

Źródła: Bork. Rocz. t.1/283-284, t..2/211-212; Bork. Gen. 399-402; Dw. Teki; Kos. t.1/680-688, t.2/ 373, t.3/250; Nies.; Urus. t.10/364-367; Zwoje Scrolls online.

Michałowski h. Trzaska, w opinii dawnych heraldyków wywodzą się od Jana, syna Mikołaja Kurozwęckiego h. Poraj (zm. 1438), kasztelana krakowskiego, który od swego dziedzictwa, dóbr Michałowice, miał wziąć nazwisko Michałowski i przybrać herb Trzaska. Bardziej prawdopodobne jednak jest to, że Trzaskowie-Michałowscy są rodziną mazowiecką jednego pochodzenia z Trzaskami. Gniazdem ich jest wieś parafialna Michałowice, gmina Mogielnica, powiat Grójec, woj. mazowieckie, gdzie w 1609 r. jednym z dziedziców był Jan Michałowski h. Trzaska (SGKP). Jedna linia bierze przydomek Skarbek, jakoby stąd iż ojciec Mikołaja, kasztelana krakowskiego, domniemanego ich protoplasty był herbu Abdank, który zamienił na herb Poraj. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Wśród wylegitymowanych z herbem Trzaska byli też przedstawiciele innych herbów, m. in. Jasieńczyk. 

• STANISŁAW Michałowski (ok. 1800-po 1857), s. Aleksandra i NN.; zamieszkały w Warszawie; jego synowie zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1857 r. z herbem Trzaska (Urus.; Szl. Król.; Sęcz.; MK Warszawa: św. Jan); ż. (ok. 1825) Ludwika Świerczewska (ok. 1805-po 1839), c. Tomasza i Katarzyny Wolskiej; dzieci: Ludwik, Józefa, Barbara, Ludwika, Adam, Leon, Tadeusz, Franciszek.

Źródła: Bork. Sp. 245; Nies.; SGKP t.6/301-302; Szl. Król.; Urus. t.10/369-370.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz