SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Męciński

Męciński h. Poraj,  rodzina małopolska, która na początku XVI wieku przybrała nazwisko od posiadanej przez siebie wsi Męciny w woj. lubelskim. Ma być gałęzią rodu Kurozwęckich i pochodzić od średniowiecznych „comesów” z Kurozwęk. Męcińscy dziedziczyli również we wsi Męczenice in. Męcinice w powiecie sandomierskim, parafia Malice 1508 (Krzep.). Zamieszkiwali w woj. lubelskim, przeważnie jednak w krakowskim i sieradzkim. Tam sprawowali liczne urzędy, stamtąd posłowali na sejmy i trybunały koronne, tam głównie posiadali majątki, m. in. Działoszyn, Żarki, Dąbrowę, Włodowice, Skrzydlew, Prusieck. W XVII stuleciu rozdzielili się na dwie linie – żarecką i działoszyńską. Linia żarecka zachowała swoje majątki prawie do roku 1830, a 13 VIII 1801 otrzymała tytuł hrabiowski w Galicji. Z nich: senatorów 6 w latach 1590 — 1831.
Genealogia
(osób: 91)


• CEZAR hr. z Kurozwęk Męciński (1809-1896), s. Wojciecha i Heleny Stadnickiej, powstaniec, oficer wojsk polskich 1830/31, ziemianin; właściciel dóbr Dukla ze Zboiskami, Trzcianą, Teodorówką, Mszaną, Chyrową i Iwlą w pow. krośnieńskim; pochodził z linii żareckiej, nazwanej od dóbr Żarki (Bork.); ż. (1841 Dukla) Gabriela Katarzyna Konstancja hr. Starzeńska h. Lis (1821-1849), c. Macieja i Marii hr. Baworowskiej h. Prus II; dzieci: Adam.

• HENRYKA Rozalia hr. z Kurozwęk Męcińska (15 VII 1809-5 VI 1861), c. Wincentego i 1ż. Katarzyny Bobrownickiej, właścicielka dóbr Jasień, Barwinek i Sztropków; ur. Barwinek, zm. Dubiecko; m. (30 V 1830 Pomianowa) Aleksander Józef hr. Krasicki z Dubiecka h. Rogala (4 IX 1809-24 I 1883), s. Macieja i Teofili
Stadnickiej h. Szreniawa, historyk, heraldyk, genealog, literat, członek Stanów galicyjskich z grona magnatów 1855; właściciel dóbr Dubiecko, Śliwnica Dolna i Górna, Żełdec w Galicji, oraz Sztropko na Węgrzech; ur. Dubiecko, zm. tamże (Bon.; Bork.); dzieci: Aleksandra, Laura, Jadwiga – hr. Krasickie.

Źródła:
Bork. Rocz. I 279-280, II 205-206; Bork. Gen. 386-389; Kos. I 446-450, II 358-360, III 243, V 264-268; Krzep. Młp.; Nies.; Urus. X 322-326; Żych. I 165-181.

Męciński h. Rawicz v. Męczyński, rodzina małopolska, pisała się z Męcic. Ich pierwotnym nazwiskiem jest prawd. Męcina, a gniazdem ziemia opoczyńska i chęcińska. Wylegitymowani ze szlachectwa w wydziale Stanów galicyjskich w 1785.

Źródła:
Nies.; Żych. I 165.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz