SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

wtorek, 19 sierpnia 2008

Małachowski

Małachowski h. Nałęcz, rodzina sieradzka, w XVIII stuleciu magnacka. Jej gniazdem jest Małachów w ziemi łęczyckiej. Małachowscy dzierżawili liczne dobra królewskie, należały do nich m. in. starostwo oświęcimskie, wąwolnickie, karaczkowskie, przedborskie, opoczyńskie, ostrołęckie, grodeckie, krzeczowskie i sądeckie. Jedna linia otrzymała w 1698 roku prawo używania tytułu hrabiowskiego i tytuł ten został jej zatwierdzony w Austrii 1800, a przyznany w Królestwie Polskim w 1848 i 1852. Z nich: 1 biskup, 1 prezes senatu Ks. Warszawskiego, 5 wojewodów, 3 ministrów i 5 kasztelanów 1572 — 1831.
Znane są ponadto rodziny Małachowskich h. Gryf, Grzymała i Prus II.
Genealogia
(osób: 106)


 Stanisław hr. Małachowski
(1736-1809)
marszałek Sejmu 4-letniego
 
• MARIANNA (Maria) Józefa Małachowska (1792-1863), c. Antoniego i Katarzyny Działyńskiej; m. Stanisław Donat hr. Gołąbek-Jezierski h. Prus II (1788-1831), kapitan wojsk polskich, poseł na sejm powstańczy 1830/31; kawaler orderu Legii Honorowej i krzyża Virtuti Militari; dzieci: Aniela, Karol, Mieczysław, Władysław, Wanda – hr. Jezierscy.

• STANISŁAW Aleksander Ignacy hr. Małachowski (26 II 1770-28 V 1849), s. Mikołaja i Marianny Męcińskiej, generał brygady armii Księstwa Warszawskiego, powstaniec 1831, senator kasztelan Królestwa Polskiego; po ukończeniu w 1788 Uniwersytetu Jagiellońskiego pracował w dyplomacji króla Stanisława Augusta; od 1792 pełnił okresowo obowiązki ordonatora armii koronnej; rzeczywistą służbę liniową rozpoczął w 1809, kiedy to własnym kosztem wystawił pułk kirasjerów i został jego dowódcą, awansując 1 IX 1809 na pułkownika; rotmistrz kawalerii narodowej, brał udział w kampanii 1812, awansując 11 X 1812 na generała brygady; w listopadzie tego roku trafił do niewoli rosyjskiej; w armii Królestwa Polskiego nie służył, otrzymał dymisję 8 IX 1815; w powstaniu listopadowym 6 XII 1830 powołany został na regimentarza województw położonych na lewym brzegu Wisły; 9 I 1831 w związku z likwidacją tego stanowiska wycofał się ze służby wojskowej; odznaczony krzyżem Virtuti Militari; senator-kasztelan Królestwa Polskiego 1831; ur. Legnica, zm. Końskie (PSB t. 19 s. 420; Tarcz.); ż. (24 XI 1793 Kraków) Anna Maria Stadnicka h. Szreniawa (ok. 1776-1852), c. Franciszka i Teresy Wężyk z Osin h. Wąż; dzieci: Henryk, Karolina, Gustaw, Gabriela, Juliusz, Jadwiga.

Źródła:
Bork. Rocz. I 277-279, II 203-205; Bork. Gen. 383-386; Dw. Gen.; Dw. Teki; Kos. I; Nies.; Urus.; Żych. I 175.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz