SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Lipski


Lipski h. Drużyna (in. Szreniawa bez krzyża), stara rodzina małopolska, jednego pochodzenia z Lubomirskimi; z niej: 1 wojewoda 1376. 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Lipski h. Grabie, rodzina pochodzenia czeskiego, od dawna osiadła w województwie sieradzkim. Według kronik czeskich mieli przyjść do Polski z królem czeskim Wacławem. Pod koniec XIV wieku przenieśli się do Wielkopolski, gdzie od wsi Lipe w powiecie kaliskim, nazwali się Lipskimi. Jedna gałąź osiedliła się w XVI wieku w woj. bełskim. Tam uzyskała liczne posiadłości i założyła miasteczko Lipsko. Następnie rozeszli się Lipscy po całym kraju, tak w Koronie, jak i na Litwie. Zdaje się też, że wielu Lipskich idących z innych rodzin, wylegitymowało się ze szlachectwa w XlX wieku z herbem Grabie (Bon.).
W XVII i XVIII stuleciu Lipscy byli już zamożni i mieli w rodzie wielu dostojników świeckich i kościelnych. Z nich: 2 biskupów, z których 1 kardynał, 2 ministrów i 4 kasztelanów 1617 — 1786.

Genealogia
(osób: 136)


kard. Jan Aleksander Lipski 
(1690-1746)

• JÓZEFA z Lipego Lipska (1783-po 1814), c. Wojciecha i Salomei Objezierskiej; m. (ok. 1800) Klemens Roch Ignacy Wyssogota-Zakrzewski h. Wyskota (1779-5 XI 1845), s. Franciszka i Antoniny Sczanieckiej h. Osoria, ziemianin, właściciel dóbr Poddębice; zm. Poddębice; dzieci: Józef, Emilia, Antoni, Alfons, Salomea – Zakrzewscy.

• WOJCIECH Walenty z Lipego Lipski (20 II 1805-22 VIII 1855), s. Michała i Józefy Zaremba, ziemianin, działacz polityczny i gospodarczy, oficer wojsk polskich 1831, kawaler krzyża Virtuti Militari; ur. Lewków, zm. Bad Kissingen, poch. Lewkowo (PSB t. 17 s. 444); ż. (1826) Stanisława z Grodźca Grodzicka h. Gryf (1808-1895), c. Józefa i Nepomuceny Zielonackiej h. Leszczyc; dzieci: Józef.

 

Źródła: Bon. XIV 320-335; Bork. Rocz. I 507-508, II 547-549; Dw. Teki; Kos. I 605-617; Nies.; Urus.; Żych. I 138-153, 393, II 171, III 125, 347, 361, IV 436; Wikipedia.

Lipski h. Lubicz, wygasła rodzina mazowiecka; z niej 1 kasztelan 1473 — 1492. 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Lipski h. Łada, stara rodzina mazowiecka, pisząca się z Lipia i Krzemienicy, przenieśli się z Mazowsza do woj. rawskiego.
Jedna jej gałąź uzyskała w 1637 tytuł hrabiów Państwa Rzymskiego.
Z tej rodziny: 1 arcybiskup gnieźnieński prymas, 1 arcybiskup lwowski, 2 wojewodów i 3 kasztelanów 1631 — 1702.

• JAN Lipski (zm. 1641), arcybiskup gnieźnieński, prymas, otrzymał dla siebie i swego domu tytuł hrabiowski Państwa Rzymskiego w 1637 roku, ten tytuł jednak zarzucili jego potomkowie.


Źródła: Kos. I; Żych. I 138-153.

Lipski h. Rawicz, na Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1562. 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz