SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Lipiński

Lipiński h. Brodzic vel Lipieński, na Mazowszu, pisali się z Lipin Wagan i Bratów w ziemi nurskiej, powiecie kamieńczykowskim czyli kamienieckim-mazowieckim (Bon.). Obecnie Kamieńczyk jest wsią w pow. Wyszków. Lipińscy byli właścicielami części wsi Braty, Guzowatka, Chajęty, Jaktory 1683 r. (pow. Wołomin), Kręgi, Chmielewko, Gulczewo, Rybno, Jackowo, Skorki, Zdzieborz, Ciski, Lipiny, Mościska i Sowino 1738 r. (pow. Wyszków). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1778. – Antoni, komornik podolski 1738, miecznik 1744, pisarz ziemski podolski 1748, kasztelan halicki 1778, kawaler Orderu Orła Białego 1792, starosta dumanowski 1762. 
Genealogia
(osób: 56)


• JÓZEF Lipiński (1764-23 IX 1828), s. Jana i Katarzyny Sadowskiej, działacz oświatowy, pedagog, pisarz, tłumacz, krytyk literacki i teatralny, mason; współpracownik Stanisława Kostki Potockiego; w okresie Ks. Warszawskiego członek Izby Wojennej i Administracyjnej; sekretarz generalny Izby Edukacyjnej 1807-17 I 1812; członek Dyrekcji Edukacji Narodowej od 1811, inicjator Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych, od 1817 był drugą po ministrze osobą w Komisji Oświecenia, od 1821 generalny wizytator szkół Król. Polskiego; od 1805 członek Tow. Przyjaciół Nauk w Warszawie, współzałożyciel Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, prezes Rządowej Dyrekcji Teatru 1814-1820; wydawał klasycystyczne poezje, powieści sentymentalne, przekłady, prace pedagogiczne; członek Towarzystwa Iksów 1815-1819. Od stycznia roku 1817 członek Rady Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego; ur. Tetyjów, w woj. kijowskim, zm. Warszawa, lat 64, poch. dawny Cm. Świętokrzyski na Koszykach (PSB t.17/390; Wikipedia).

• KATARZYNA Lipińska (1799-23 II 1890), c. Stanisława i Marianny Oleś- nickiej, pisarka, pamiętnikarka; po roku 1831 prowadziła w Warszawie przez kilkanaście lat salon literacki; redaktorka pierwszego kobiecego pisma Pierwiosnek, współpracowniczka różnych czasopism, zwłaszcza autorka utworów dla młodzieży i ludu; jedna z pierwszych tłumaczek polskich Victora Hugo; brat jej rodzony Tymoteusz, był historykiem, geografem i numizma- tykiem, zaś stryj Józef (1764-1828), pisarzem, tłumaczem, krytykiem literackim i teatralnym; ur. Zaliwie (W. Ilustr. Enc. Gutenberga; Ilustr. Enc. Trzaski; Wikipedia); m. (27 VIII 1822 Warszawa) Onufry Lewocki h. Jelita (1787-1854), s. Gabriela i Teofili Stopczańskiej, matematyk, pedagog (MK Warszawa: ASC Cyrkuł VII); dzieci: Helena Lewocka (ok. 1825-1907), wyszła (1850) za Henryka Łempickiego.

Źródła: Bon. t.14/281-286; Szl. Król.; Urus. t.9/66-67; Wikipedia.

Lipiński h. Gozdawa, na Mazowszu, Podlasiu i Podolu. Pisali się z Lipin w ziemi drohickiej, w parafii Przesmyki, obecnie pow. Siedlce, woj. mazowieckie. Niedaleko leżą drugie Lipiny w parafii Dziadkowice, obecnie pow. Siemiatycze, a także trzecie, ale już w ziemi łukowskiej, w parafii Zbuczyn, zamieszkałe przez liczną szlachtę drobną, tak jak i Lipiny drohickie. Lipińscy podpisali elekcje 1669 r. z ziemią bielską, 1674 r. z ziemią mielnicką, 1697 r. z woj. podlaskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Zdaje się, że kilku z nich wywiodło się ze szlachectwa z herbem Rawicz (Bon.). Z nich: 1 kasztelan 1778 — 1796.
Do herbu Gozdawa miał być przypuszczony Jan Lipiński, nobilitowany 1765 r., jednak konstytucje sejmu 1764 r. wymieniają jednego tylko Jana nobilitowanego, a ten otrzymał 1765 r. dyplom z herbem Liniewskich.

Genealogia
(osób: 73)


• JÓZEFA Marianna Lipińska (ok. 1832-po 1853), c. Józefa i Karoliny Sojeckiej; jej brat wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1856 r. z herbem Gozdawa (Urus.; Sęcz.); ur. Brdów, obecnie gmina Babiak, pow. Koło, woj. wielkopolskie (MK Brdów); m. (7 IV 1853 Brdów) Michał Zawitniewicz (ok. 1819-po 1853), s. Ignacego i Anieli Borejszko; ślub w parafii Brdów, miejscowość: Brdów, on lat 34, ona lat 21, świadkowie: Józef Rojewski, dziedzic, lat 60, Edward Kohlert, burmistrz miasta Babiak, lat 42 (MK Brdów).

• KAZIMIERZ Walenty Franciszek Lipiński (1842-po 1890), s. Józefa i Karoliny Sojeckiej, urzędnik; zamieszkały Topola Królewska 1867, pow. Łęczyca, obecnie woj. łódzkie, następnie Grójec 1880-1890, woj. mazowieckie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1856 r. z herbem Gozdawa (Urus.; Sęcz.); ur. Brdów, obecnie gmina Babiak, pow. Koło, woj. wielkopolskie, chrz. 26 I 1842, świadkowie lub chrzestni: Józef Rojewski, Barbara Rojewska (MK Brdów); ż. (27 XI 1867 Łęczyca) Kazimiera Walentyna Bielska (1847-po 1889), c. Ignacego i Teofili Krajewskiej; ur. Mazew, pow. Łęczyca; ślub Łęczyca, ona zamieszkała z rodzicami w Łęczycy (MK Łęczyca); dzieci: Henryka, Leon, Marian, Jan, Stanisław.

Źródła: Bon. t.14/286-289; Kos. t.1; Szl. Król.; Urus. t.9/67-68.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz