SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Linowski

Linowski h. Pomian, wywiedli się ze wsi Linowiec, pow. Gniezno, a pisali się z Piotrowic, pow. Pyzdry. Mikołaj, dziedzic Linowca 1369 r. (KWP.). Balcer Linowski, dziedzic części Piotrowic 1578r., a Stanisław Linowca 1580 r. (Paw.). Linowiec od 2009 r. oficjalnie nosi nazwę Linówiec, znajduje się w gminie Orchowo, pow. Słupca, woj. wielkopolskie. Linowscy byli elektorami 1648 r. z woj. brzeskiego kujawskiego, 1697 r. z kaliskiego, 1733 r. z kaliskiego, ruskiego, 1764 r. z kaliskiego. W XVIII i XIX wieku pisali się z Linowa i zamieszkiwali głównie w Małopolsce, gdzie posiadali m. in. Śreniawę, Jaronowice, Radków, Dąbie, Boczkowice, Zabrodzie, Dębno, Smogorzów k/ Stopnicy. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 2 kasztelanów 1755 — 1820. 
Genealogia
(osób: 63)

• ANNA Teresa Linowska (p. 24 X 1734-p. 1765), c. Stanisława i Zofii Miruckiej, matka Wojciecha Bogusławskiego, aktora, reżysera, dramatopisarza, tłumacza, pedagoga, zwanego ojcem sceny polskiej, dyrektora Teatru Narodowego 1790-1794 i 1799-1814, dyr. teatru we Lwowie 1795-1799 (PSB; Dw. Gen.); m. (p. 10 VI 1749) Leopold Andrzej Bogusławski h. Świnka (p. 16 XI 1723-11 I 1793), s. Wojciecha i Joanny ze Skrzynna Duninówny h. Łabędź, rejent (regent) ziemski poznański, potem grodzki krakowski; dziedzic dóbr Glinno z Okalewem i części miasta czy wsi Sobótka Wielka (PSB; Girt.); ur. Tomice, zm. Środa; dzieci: Zofia Antonina (ur. w Glinnie krótko p. 10 VI 1749), Wojciech Romuald, Józef – Bogusławscy. 

• STANISŁAW Linowski (1839-1918), s. Adama i Kamili Czaplickiej, ziemianin, uczestnik powstania styczniowego 1863/64; dziedzic dóbr Szreniawa in. Śreniawa, pow. Miechów, woj. małopolskie; zm. Szreniawa (Śreniawa), poch. tamże, kaplica grobowa (MK Szreniawa); 1ż. (1866) Eugenia Ludwika z Żelanki Żeleńska h. Ciołek (1841-1867), c. Marcjana i Kamili Russockiej, dziedziców Grodkowic w pow. krakowskim; w rodzinie nazywana „Żenia”; ur. Grodkowice, zm. Szreniawa, przy pierwszym połogu, poch. Szreniawa, kaplica grobowa; 2ż. (1871) Aniela Kosicka h. Łuk (1850-1895), c. Juliana, senatora i Marii Colonna-Walewskiej; dzieci: Maria, Ewa, Stanisław, Jan, Kazimierz, Adam, Józef, Henryk, Janina, Zofia, Władysław.

Źródła: Bon. t.14/272-276; Bork. Sp.; Dw. Teki; Kos. t.1; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.9/61-62; Żern.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz