SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Ligęza

Ligęza h. Półkozic vel Ligenza, Ligienza, Ligięza, Ligęzicz, stara rodzina osiedlona na Mazowszu i w Małopolsce, pisała się z Bobrku. Od nich pochodzą m. in. Chmielowscy, Kurdwanowscy, Lipińscy, Lipniccy, Marszewscy, Niewiarowscy i Rzeszowscy. W epoce piastowskiej używali tytułu hrabiowskiego (comes). Michał, syn Pełki, skarbny krakowski 1307, był zdaje się protoplastą gałęzi Półkoziców na Bogumiłowicach, Czyżowie, Chmielowie, Broniszowie, Działoszycach etc. Dzierżek, kasztelan czechowski 1335, był protoplastą gałęzi na Trzewlinie, Brenie, Wielowsi i Więckowicach, a Pakosław ze Stróżysk, był dziedzicem Niegowici. Ligęzowie byli dziedzicami dóbr Bobrek pow. Oświęcim 1384-1581, Chrzanów pow. Chrzanów 1397-1518, Lipiny pow. Dębica, Marszowice par. Niegowić, pow. Wieliczka, Stróżyska pow. Busko. Jeden z Ligęzów, żyjący jak się zdaje na początku XV lub w końcu XIV stulecia, miał dwóch synów, którym dał imię Jan, a dla odróżnienia jednego przezywał Major, drugiego Minor. Potomkowie drugiego wzięli przydomek ojcowski za nazwisko, do którego dodawali rodowe, Ligęza (Urus.). Ligęzowie podpisali elekcje 1632, 1648, 1669, 1674, 1697 r. z woj. sandomierskim, 1697 r. z ziemią chełmską i woj. brzeskim litewskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 arcybiskup lwowski, 4 wojewodów, 1 minister, 1 kasztelan krakowski i 11 kasztelanów w latach 1383 — 1651.
Genealogia
(osób: 36)


• MARIANNA Ligęza ze Stróżysk (ok. 1596-p. 1651), c. Hermolausa i Anny Jakubowskiej; ur. prawd. Stróżyska (Strożyska), obecnie pow. Busko, woj. świętokrzyskie; m. (p. 1636 Wiślica) Jan Karol Tarło h. Topór (ok. 1595-p. 1645), s. Stanisława i Barbary Dulskiej, kasztelan wiślicki, starosta olsztyński i zwoleński (PSB); dzieci: Teresa, Barbara – Tarło.

• ONUFRY Ligęza (1792-1845), s. Gabriela i Brygidy Makowskiej, regent i sekretarz Trybunału cywilnego augustowskiego; razem z synem wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1839 r. z herbem Półkozic (Urus.; Szl. Król.); ż. NN. (ok. 1800-po 1830); dzieci: Maksymilian.

Źródła: Bon. t.14/249-258; Dw. Teki; Kos. t.1; Krzep. Młp.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.9/44-48.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz