SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Lewicki

Lewicki h. Rogala, rodzina mazowiecka, pisała się niegdyś z Lewiczyna. Jej majątkiem gniazdowym, od którego wzięli nazwisko jest Lewiczyn w powiecie szreńskim, parafia Podkrajewo. Różne linie Lewickich osiedliły się m. in. w Wielkopolsce, na Podlasiu, Litwie i Rusi Czerwonej. Jedna gałąź otrzymała austriacki tytuł hrabiowski w Galicji 11 X 1783 i założyła ordynację w Chorostkowie. Jej przedstawiciele byli dziedzicznymi członkami austriackiej Izby Panów 18 IV 1861, lecz gałąź ta wygasła po mieczu w 1869. Z nich: 1 kasztelan w latach 1769 — 1778.
Na Rusi Czerwonej spotyka się XIX wieku bardzo licznie rozrodzonych Lewickich, którzy przeważnie legitymowali się ze szlachectwa z herbem Rogala, choć w znacznej części prawdopodobnie należeli do rodu Sasów (Bon.).

Genealogia
(osób: 133)


• EMILIA Elżbieta Rozalia hr. Lewicka (7 IX 1800-10 X 1885), c. Józefa i Katarzyny Kaczkowskiej; zm. Kopyczyńce; m. (ok. 1820) Adam Jan Kanty hr. Baworowski h. Prus II (1782-1852), s. Mateusza i Tekli Rzyszczewskiej h. Pobóg, ziemianin, członek Stanów galicyjskich z grona magnatów, kawaler austriackiego orderu Leopolda; dziedzic dóbr Kopyczyńce z przyległościami, Niżbork i Borki Wielkie z przyległościami (Bork.; Szept.); dzieci: Maria, Paulina, Józef – hr. Baworowscy. 

• JÓZEF Kalasanty Jan Kanty Wit Modest Alojzy hr. Lewicki (15 VI 1767-1845), s. Samuela i Katarzyny Humnickiej, koniuszy wielki koronny galicyjski, członek Stanów galicyjskich z grona magnatów; członek rządu narodowego w Galicji 1809, członek Stanów galicyjskich z grona magnatów 1817, kawaler austriackiego Orderu Leopolda 1817, ze strażnika wielkiego sreber 1830, koniuszy wielki korony galicyjskiej 1834; dziedzic dóbr Chorostków z przyległościami, Chotowice, Krzeczkowa i Olszany; ur. i chrz. Leszczawa Dolna (Bon.; Bork.; MK Leszczawa Dolna); (ok. 1790) ż. Katarzyna (Seneńska) Wincenta Urszula Kaczkowska h. Świnka (19 VI 1767-1837), c. Kajetana, cześnika owruckiego i Anny Cieleckiej h. Zaremba, sędzianki kamienieckiej; 2v. żona Józefa Starzyńskiego, chorążego podolskiego; ur. Czarny Ostrów, zm. Lwów; dzieci: Olimpia, Emilia, Kajetan.

Źródła: Bon. XIV 184-196; Bork. Rocz. I 264-265, II 189-190; Bork. Gen. 351-354; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz