SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Leszczyński

Leszczyński h. Abdank (in. Habdank) vel Skarbek-Leszczyński, na Mazowszu, nazwisko wzięli od wsi Leszczyn Kmiecy i Szlachecki, w parafii Zagroba, ziemi bielskiej, woj. płockim, gdzie dziedziczyli do XVI wieku. Później pisali się z Płonnej (Płony), dziś Płomna w powiecie płońskim. Według tradycji założyli w ziemi bielskiej, woj. podlaskim, na gruntach Pierlejewa wieś Leszczynkę zwaną Leszczka-Pierlejewo, a rozrodziwszy się, przeszli dalej na Litwę i Ruś. Na Leszczce dziedziczyli jeszcze w XVIII wieku (Bon.). Abdankowie Leszczyńscy podpisali elekcje 1648, 1697 r. z woj. płockim, 1697 r. z woj. bracławskim, 1733, 1764 r. z woj. sandomierskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w sądach ziemskich pilzneńskim i sądeckim, 1789 r. w Wydziale Stanów galicyjskich, oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, niektórzy podali herb Korczak. Jedna gałąź otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1782 r.
Genealogia
(osób: 61)


• EMILIA Leszczyńska (ok. 1838-1907), c. Alojzego i Honoraty Jasieńskiej; zm. Podolany; m. (p. 1877) Tomasz Szczepanowski h. Prus I (17 III 1833-29 VI 1898); ur. Szydłówek, par. Kielce, zm. Kielce, lat 65 (MK Kielce); dzieci: Honorata.

• MARIAN Leszczyński (1868-1920), s. Michała i Marii Kossowskiej; ż. (28 VI 1910 Warszawa) Honorata Szczepanowska h. Prus I (1877-1 V 1964), c. Tomasza i Emilii Leszczyńskiej h. Abdank; zm. Dziekanów Leśny k/ Warszawy, lat 87, poch. Krępa Kościelna, cm. par. (MK Krępa Kościelna); 1v. żona (ok. 1895) Stanisława Koźmińskiego (1870-ok. 1905); dzieci: Irena, Michalina.


Źródła: Bon. t.14/132-139; Dw. Teki; Kos. t.1; Nies.; Urus. t.8/361-364.

Leszczyński h. Belina, ze wsi Leszczyny w ziemi rawskiej. Pisali się z początku zwykle Bylinami z Leszczyn, a z czasem dopiero Leszczyńskimi. Podpisali elekcje 1632, 1733 r. z woj. krakowskim, 1669, 1697, 1733, 1764 r. z woj. rawskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wileńskiej 1835,
wołyńskiej 1843.
 
Genealogia
(osób: 38)


 Bolesław Leszczyński
(1837-1918)

• BOLESŁAW Leszczyński (14 VIII 1837-12 VI 1918), s. Hipolita i 2ż. Anny Gąsowskiej, aktor, reżyser, dyrektor teatru, ps. Słowiański; jeden z najbardziej cenionych aktorów przełomu wieków, zarówno w tragedii, jak w komedii; występy m. in. w Petersburgu 1882; ur. twierdza Tiemnoleskoje na Kaukazie, zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. A-VI-5, gr. rodz. Rapackich (Szenic t.3; Cm. Pow.; SBTP; Bazyl.); 1ż. (ok. 1863) Anna Pacewicz (ok. 1828-1873), aktorka teatru wileń. i zespołu A. Trapszy; 2ż. (1874 Warszawa) Józefa Gabriela Popiel (1847-1879), c. Jana Sykstusa, tancerza i pedagoga, i NN., aktorka; ślub w parafii Przemienienia Pańskiego (MK Warszawa: Przemienienia Pańskiego); 3ż. (1883) Honorata Rapacka (1864-1937), c. Wincentego i Józefiny NN., aktorka; dzieci: Jerzy. 

• ROZALIA Leszczyńska (ok. 1760-po 1784), c. Andrzeja i Petroneli Świdzińskiej, sędzianka grodzka rawska (Bon.); m. Marcin Hański z Hańska h. Korczak (ok. 1750-po 1784), s. Stanisława i Joanny Turowskiej; dzieci: Anna Kamilla, Jan, Dominik Antoni (ur. 1782), Karol Stanisław Alojzy (ur. 1784) – Hańscy.

Źródła: Bon. t.14/139-143; Dw. Teki; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/364-365; Encyklopedia PWN online.

Leszczyński h. Radwan, na Mazowszu; z nich 1 kasztelan 1435.

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Leszczyński h. Wieniawa, jedna z najstarszych i najznakomitszych naszych rodzin, tytułowała się za Piastów hrabiami (comes) z Gołuchowa; z tej rodziny 2 arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów, 3 biskupów, 14 wojewodów, 6 ministrów i 7 kasztelanów 1371 — 1730.
Otrzymali tytuł hrabiów Państwa Rzymskiego w 1476 roku. Ostatnim z głównej jej linii był Stanisław z wojewody poznańskiego król polski w 1705 i 1733 r., a w 1736 książę Lotaryngii i Baru, zmarły 1766.
Linie istniejące dotychczas zarzuciły tytuł hrabiowski. 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz