SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Leski

Leski h. Leski (in. Gończy, Pies gończy), w Prusach Zachodnich i Wielkopolsce. Według Bonieckiego wyszli ze wsi Leszcz k/ Torunia. Wieś Leszcze nazywała się po niemiecku Heselecht, stąd Lescy w Prusach pisali się von Heselecht, co przekręcano na Leselicht lub Eselicht. Obecnie wieś Leszcz znajduje się w gminie Łubianka, pow. Toruń, woj. kujawsko-pomorskie. Piotr z Leszcza, ławnik ziemski chełmiński 1311 r. i dwaj Bażyńscy otrzymali 1321 r. od Wielkiego Mistrza 1,440 włók pod Dąbrównem. Na ziemiach tych założyli kilkanaście wsi, a między nimi także Leszcz. Piotr z Leszcza, 1399 r. dziedzic Leszcza, Hankowic i Klęczkowa. Otto Leski podpisał 1440 statut związkowy pruski. Lescy herbu Gończy podpisali elekcje 1697 r. z ziemią dobrzyńską, 1733 r. z woj. malborskim i chełmińskim. Posiadali tytuł baronowski pruski. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 biskup 1747—1758.
Herb — w polu czerwonym dwa srebrne charty w złotych obrożach wspięte, odwrócone od siebie. Nad hełmem w koronie dwie połowy chartów jak na tarczy. Tak opisuje ten herb Siebmacher (Ostr.). Niesiecki z manuskryptu o Familiach Pruskich i osobistej informacji pisze, że tarcza jest wzdłuż przedzielona, a nad chartami mur; w koronie zaś jeden chart. 

Genealogia
(osób: 68)


• JAN Stanisław Kostka Tomasz Leski (ok. 1795-23 X 1832), s. Józefa i Justyny Pruszak, nadzwyczajny referendarz stanu, komisarz obwodu warszawskiego; zamieszkały Warszawa; chrz. 1795 Jeleńcz, zm. Warszawa (Sęcz.; MK Jeleńcz; Kur. Warsz.); ż. (4 VI 1822 Warszawa) Apolonia Agnieszka Franciszka Okęcka z Krobowa h. Radwan (1802-1848), c. Onufrego i Aleksandry Gogolewskiej h. Rola (MK Warszawa: ASC Cyrkuł IV); dzieci: Zofia, Stanisław, Maria, Jakub, Feliksa.

• ZOFIA Leska (1825-1883), c. Jana Stanisława i Apolonii Okęckiej (Sęcz.); m. Adam vel Tomasz Adam Okęcki z Krobowa h. Radwan (ok. 1820-po 1855), s. Michała i Teofili Boskiej; ślub w parafii Grójec, obecnie pow. Grójec, woj. mazowieckie, uwagi: matka panny występuje w akcie jako Marcelina (MK Grójec); dzieci: Michał (ur. 1847), Stanisław (1853-1880), Aleksander (ur. 1855) – Okęccy.

Źródła: Bon. t.14/96-97; Dw. Teki; Kos. t.1; Nies. t.6; Ostr. nr 1758; Urus. t.8/344-345.

Leski h. Ostoja, według Bonieckiego, mieli być ze wsi Leszcze w powiecie bydgoskim, skąd dość wcześnie rozeszli się po całej Polsce. Jakub, sędzia z Leszczy, świadczył 1315 r. przy rozgraniczeniu Kotomierza w pow. bydgoskim (KWP). Jan, Maciej i Wojciech, dziedzice Leszczy 1583 roku. Jan, dziedzic części Pomianowic w pow. inowrocławskim 1583, a Jakub części Błonia, w pow. łęczyckim 1576 (Paw.). Niesiecki pisze o nich, że są w woj. sandomierskim, z którym podpisali elekcję 1669 r. W roku 1697 podpisali obiór Augusta II z ziemią chełmską. W końcu XVIII wieku wylegitymowali się ze szlachectwa w ziemstwie witebskim potomkowie Andrzeja, który za zasługi wojenne otrzymał na początku XVIl wieku dobra w pow. uświackim. Nie ma całkowitej pewności, że to nie jedna rodzina z Leskimi herbu Gończy (podobieństwo w symetrii obu herbów). Lescy herbu Ostoja zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Poza wymienionymi są jesze inne rodziny tego nazwiska. O Leskich herbu Dołęga wspomina Paprocki, pisząc że to dom rozrodzony na Mazowszu. Ich gniazdem jest prawdopodobnie wieś Leski pow. Lipno. Dworzaczek pisze o Leskich z Leszcz pod Koninem, wśród których mieli być Pomianowie. Wittyg dodaje Leskiego herbu Sulima. Należy jednak pamiętać i o tym, że w pisowni XV, XVI, a czasem jeszcze i XVII wieku nazwisko Leskich nie różniło się niczym od Łęskich, formujących swoje od wsi Łęg czy Łąg. Leskich tylko z rzadka pisano: Liescy, Lyescy, Leszcy, Lesczcy, co oczywiście wyklucza Łęskich (Dw.).
 

Źródła: Bon. t.14/97-98; Dw. Teki; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/345-346.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz