SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Laskowski

Laskowski h. Dąbrowa, na Mazowszu; z nich 1 wojewoda 1648 — 1661. 

Źródła: Kos. I.

Laskowski h. Drużyna, w Małopolsce; z nich 1 kasztelan 1673.  

Źródła: Kos. I.
 Laskowski h. Korab, senatorska rodzina mazowiecka, z Laskowa w ziemi nurskiej, pow. kamieńczykowskim. Wieś Laskowo, osadzona na dość znacznym obszarze, przy rozrodzeniu dziedziców rozpadła się na kilka wsi, noszących różne przydomki, jak Laskowo Głuchy, Laskowo Trojany, Laskowo Jakuszewo, Laskowo Chrościele. Liczna bardzo już w XVI wieku dziedzicząca na nich szlachta, w przeważnej części należała do rodu Korabiów. Prawdopodobnie niejedna cząstka wsi wyszła przez małżeństwo, lub sprzedaż z tego rodu, a wniesiona w inny ród, spowodowała powstanie nowej rodziny Laskowskich o innym herbie. Korabici Laskowscy zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Jedna gałąź przeniosła się na Ruś Czerwoną. W XVIII i XIX stuleciu byli właścicielami dóbr Ładzin i Bażanówka w pow. sanockim, oraz Ustrzyki Dolne w pow. leskim. Mikołaj poseł na sejm 1589 r. Mikołaj podkomorzy nurski 1601 r. Z nich: 1 senator w latach 1648 — 1661. Stanisław kasztelan warszawski 1648, podlaski 1653, wojewoda płocki 1661.
Genealogia
(osób: 72)


Wacław Laskowski
(1857-1932)

• KAZIMIERZ Piotr Laskowski (21 II 1850-12 IV 1922), s. Felicjana i Anieli z hr. Łosiów, działacz polityczny, ziemianin, poseł na sejm galicyjski; delegat namiestnictwa w Krakowie, następnie poseł na sejm i członek Wydziału Krajowego we Lwowie, c.k. komisarz przy ministerstwie spraw wewnętrznych w Wiedniu; dziedzic dóbr Bażanówka, pow. Sanok; ur. Lwów, zm. tamże, lat 72 (Bon.; Bork.; Urus.); ż. (26 VII 1882 Gorlice) Marianna vel Maria Anna Miłkowska h. Prus I (ok. 1858-po 1882), c. Edwarda i Magdaleny Trzecieskiej; ślub w parafii Gorlice, pow. Gorlice, obecnie woj. małopolskie (MK Gorlice).

• PAULINA Laskowska h. Korab (1818-1908), c. Józefa Kazimierza i Józefy Cybulskiej; ur. Prusy, parafia Głuchów, obecnie pow. Skierniewice, woj. łódzkie (MK Głuchów); m. (1847 Głuchów) Faustyn Pruski (15 II 1819-7 II 1881), s. Jana i Anny Wybickiej h. Rogala; ur. Drużyny, zm. Prusy, lat 61, poch. Głuchów (MK Głuchów); dzieci: Stanisław, Józef, Waleria – Pruscy.

Źródła: Bon. t.13/357-367; Bork. Rocz. t.2/540-541; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/282-285; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz