SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

niedziela, 17 sierpnia 2008

Kwilecki

Kwilecki h. Szreniawa odm. (in. Byliny, Bieliny), rodzina wielkopolska, pisząca się z Kwilcza. Brali nazwisko od dóbr Kwilecz (Kwilec) w pow. międzychodzkim. Jedna linia otrzymała tytuł hrabiowski pruski 12 VI 1816, na co dyplom wydany 22 X 1816, potwierdzenie w Rosji 2 VII 1842, założyła ordynację z dóbr Wróblewo z przyległościami w Poznańskiem 1845, wygasła po mieczu 3 XI 1860. Druga linia otrzymała tytuł hrabiowski w Prusach 17 I 1816. 
Z tej rodziny: 4 kasztelanów 1736 — 1790. — Klemens i Jan Nepomucen Kwileccy, synowie Jana, kasztelana międzyrzeckiego i ich stryj Józef, szambelan pruski, otrzymali tytuł hrabiowski pruski 1816, przyznany w Królestwie Polskim w 1841 Józefowi, synowi Antoniego. Po zmarłym szambelanie Józefie jego wnuk po córce, Zbigniew Węsierski, odziedziczywszy majorat Wróblewski, fundowany przez tegoż Józefa, przyjął nazwisko Węsierski-Kwilecki, które nosili jego potomkowie dziedziczący na tym majoracie.
Zob. Kurcewski i Bielejewski herbu Szreniawa odm., właściwie Byliny in. Bieliny.
Genealogia
(osób: 125)

 Franciszek Antoni Kwilecki 
(1725-1794)

• KAZIMIERZ hr. Kwilecki (1 IX 1863-18 V 1935), s. Mieczysława i Marii Mańkowskiej, podporucznik wojsk pruskich, właściciel dóbr Gosławice w pow. kaliskim, oraz Grodziec k/ Rychwału w Król. Polskim; ur. w Paryżu; ż. (4 VII 1893 Warszawa) Maria Karska h. Jastrzębiec (1872-1951), c. Stanisława na Włostowie, kamerjunkra rosyjskiego, i Jadwigi ks. Światopełk-Czetwertyńskiej h. św. Jerzy i Pogoń ruska, marszałkówny jampolskiej; dzieci: Mieczysław, Stanisław. 

• WANDA Klara Maria Weronika hr. Kwilecka (28 I 1834-23 III 1912), c. Leonarda i Tekli Sieroszewskiej, dziedziców Dobrojewa; po ślubie osiadła w swoim dziedzicznym majątku Morownica in. Murownica w pow. kościańskim; zm. Poznań, poch. w Buku, obok męża (MK Włościejewki); m. (29 XI 1855 Poznań, św. Marcin) Władysław Maurycy Niegolewski h. Grzymała (12 IX 1819-18 III 1885), s. Andrzeja i Anny Krzyżanowskiej h. Świnka, działacz społeczny, polityczny i niepodległościowy, pułkownik, doktor praw, poseł na sejmy berlińskie, prezes koła polskiego w Berlinie, referendarz w Poznaniu; ur. Włościejewki k/ Śremu, zm. Poznań, poch. Buk (PSB; WSB; MKPoznań: św. Marcin); dzieci nie mieli.

Źródła: Bork. Rocz. I 255-258, II 180-182; Bork. Gen. 329-334; Kos. I; PSB; WSB.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz