SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 16 sierpnia 2008

Kwiatkowski

Kwiatkowski h. Gryf vel Jaxa-Kwiatkowski, w woj. sieradzkim, pisali się z Kwiatkowic. Niesiecki z Kazania pogrzebowego księdza Kaspra Łąckiego, przytacza, że Jaksa, sędzia ziemski sieradzki, 1357 roku kupił Kwiatkowice w pow. szadkowskim od Chebdy, kasztelana sieradzkiego i stał się protoplastą Kwiatkowskich h. Gryf. Kwiatkowscy tego herbu podpisali elekcję 1697 r. z woj. sandomierskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1717 — 1734. Boniecki wymienia ponadto Kwiatkowskich: herbu Borzymy – z Kwiatków w ziemi chełmińskiej, herbu Jastrzębiec – z Kwiatkowa w pow. przasnyskim, herbu Korab – z Kwiatkowa w powiecie kaliskim, herbu Nowina – z Kwiatkowa w pow. konińskim, herbu Wieruszowa, oraz innych, również nobilitowanych w 1790 r.
Genealogia
(osób: 50)


• EWA Kwiatkowska (ok. 1807-1892), c. Kazimierza i Teresy Światłowskiej; ur. Pułtusk, obecnie pow. Pułtusk, woj. mazowieckie, zm. tamże, lat 85, wdowa (MK Pułtusk); m. (ok. 1830) Walenty Lissowski (ok. 1800-p. 1892); dzieci: Walentyna Lissowska (ok. 1840-1935), zm. Pułtusk, po mężu Żmijewska (MK Pułtusk).

• LEON vel Piotr Leon Kwiatkowski (1819-19 V 1903), s. Kazimierza i Teresy Światłowskiej; ur. Pułtusk, obecnie pow. Pułtusk, woj. mazowieckie, zm. Warszawa, lat 84, poch. Cm. Powązkowski, kw. P-II-30/31 (Bon.; MK Pułtusk; Cm. Pow.); ż. (1845 Warszawa) Anna Maria Nikiel vel Nikel (ok. 1826-1892); ur. Warszawa, zm. Pęcice, obecnie gmina Michałowice, pow. Pruszków, woj. mazowieckie, lat 66 (MK Pęcice); ślub w parafii ewangelicko-augsburskiej (ME Warszawa); dzieci: Wacław, Aurelia, Helena, Kazimierz, Anna, Florentyna.

Źródła: Bon. t.13/295-299; Kos. t.1; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/250-252.

Kwiatkowski h. Jastrzębiec, rodzina mazowiecka, pisząca się niegdyś z Kwiatkowa w ziemi ciechanowskiej. Wyszli ze wsi Kwiatkowo, w parafii Krzynowłoga Wielka, obecnie gmina Chorzele, powiat Przasnysz, woj. mazowieckie. Właściwym ich herbem jest Boleścic, zwany później Tępą Podkową. Wojciech, syn Falisława z Kwiatkowa, student Uniwersytetu Krakowskiego 1440 r. Tomasz, starosta w Lubczy u (Ligęzy) kasztelana zawichojskiego 1571 r. (Wittyg). Kwiatkowscy tego herbu podpisali elekcję 1697 r. z ziemią ciechanowską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Kajetan, szambelan królewski 1794.  

Źródła: Bon. t.13/299-300; Szl. Król.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz