SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 16 sierpnia 2008

Kuczyński

Kuczyński h. Ślepowron, na Podlasiu, wyszli z Kuczyna w ziemi drohickiej (Bon.). Pochodzą od Gąsiorowskich herbu Ślepowron. Florian z Gąsiorowa, otrzymawszy od w. ks. litewskiego Witolda dobra Kuczyn na Podlasiu, pierwszy począł się zwać Kuczyńskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 2 kasztelanów 1730 — 1871.

• WIKTORIA Marianna Antonina z Kuczyna Kuczyńska (1759-1840), c. Leona Michała i Magdaleny Kossakowskiej; m. (ok. 1790) Adam Jakub Szydłowski h. Lubicz (ok. 1750-31 VIII 1820), s. Teodora i 1ż. Teresy Witkowskiej h. Nowina, starosta mielnicki 1775, poseł na sejm z ziemi nurskiej 1786, marszałek ziemi mielnickiej w konfederacji targowickiej, poseł ziemi mielnickiej na Sejm Czteroletni 1790 i sejm grodzieński 1793, konsyliarz Rady Nieustającej z ostatniego sejmu; zm. Warszawa, poch. Węgrów (PSB t. 49 s. 584-589; Vol. Leg.; Gaz. Warsz. 68/86); dzieci: Teodor, Kazimierz, Edward, Ewa – Szydłowscy.

Źródła: Bon. t.13/111-123; Kos. t.1; Nies.; Sęcz.; Urus.; Żych. t.1/68-75.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz