SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

sobota, 16 sierpnia 2008

Krzyżanowski

Krzyżanowski h. Dębno, stara rodzina małopolska, wywodząca się od Oleśnickich, dziedziców wsi Krzyżanowice k/ Sienna, obecnie powiat Radom. Są także jednego pochodzenia z Sienieńskimi i Potworowskimi. Pisali się z Woli Sienieńskiej i Krzyżanowic. Notowani są w aktach jako dziedzice tych wsi w latach 1410-1569. Protoplastą rodu był syn Jana z Oleśnicy z Doroty Rożen herbu Gryf — Piotr, podsędek krakowski, który w dziale rodzinnym dostał leżące pod Iłżą dobra Krzyżanowice i pisać się zaczął z Krzyżanowic, następnie z biegiem czasu Krzyżanowski.
Krzyżanowscy herbu Dębno podpisali elekcje 1648 i 1669, 1697, 1733 r. z woj. sandomierskim, 1648 r. z ziemią czerską, 1697 i 1733 r. z ziemią dobrzyńską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, 1782 r. w sądzie ziemskim pilzneńskim, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni podolskiej 1833.
Rodzina Krzyżanowskich herbu Dębno w rozmaitych czasach posiadała następujące dobra ziemskie: Akwizgran, Brzeska Wola, Budzinów, Boria, Brudzień, Bujak, Bunina, Burzec, Czarna, Chotowa, Choczew, Caredarówka, Chorążyce, Czarnocin, Czerpowody, Czosny, Dębowa, Druźków Pusty, Dobrocierz, Dąbie, Dębów, Dobiertki, Doburzek, Gorzejowa, Gawłówka, Gaworzyna, Gąsiorowo, Głowaczewo, Golanki, Gołub, Grabowiec, Hujcze, Jodłowa Górna, Jamnica, Jarosławiec, Jerzówka, Józefpol, Karów, Kolędrowa, Korczyn, Kozodaw, Krzeczanówka, Krzeszowice, Krzyżanów, Krzyżanowice, Krzyżanówka, Krzyżanowska Wola, Łukowice, Małogoszcz, Marianówka, Międzybory, Milatyn, Młodynie, Mnin, Murzynów Borowy, Osiny, Ociese, Ogrodzice, Oleszno, Ołpiny-Piotrowice, Poddubce, Pogórska Wola, Promnik, Rzeczyca, Rata, Rzeczki, Radziszewo, Rogalino, Ruda, Rumiejki, Rusocin, Ruszków, Słup, Słochynie, Siedleszczany, Skorupówka, Skorżyn, Skotowa, Smytowo, Sokulec, Starodubie, Sułoszyn, Swadzim, Świątniki, Szańskie, Szelejów, Twierdza, Tarasówka, Uhnów, Ulejno, Wągrodno, Wijów, Wilczyska. Witkowice, Wnętrze, Wola Sienieńska, Wrożenice, Wólka Jeżewska, Zachwiejów, Zdanówka, Żabików, które leżały w województwach bełskim, bracławskim, kaliskim, krakowskim, mazowieckim, płockim, podolskim, podlaskim, poznańskim, ruskim, sandomierskim i wołyńskim (Żych.).
 

• ADRIAN Krzyżanowski (8 IX 1788-21 VIII 1852), s. Ignacego i Bogumiły Przyłuskiej, matematyk i historyk, profesor matematyki Uniwersytetu Warszawskiego 1830, pisarz historyczny, tłumacz literatury pięknej z niemieckiego, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; absolwent a później profesor Szkoły Pijarskiej w Łomży; wstąpił do warszawskiego zgromadzenia pijarów 1805; nauczyciel szkół pijarskich w Warszawie (Żoliborz) i Rydzynie (Wielkopolska) w latach 1806-1810; wkrótce potem, niezwiązany jeszcze ślubami, wystąpił z zakonu pijarów; do roku 1817 pracował jako profesor matematyki w Rydzynie i Płocku; w latach 1817-1820 kształcił się w Paryżu; profesor Liceum Warszawskiego i Uniwersytetu Warszawskiego; jego syn został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Dębno (Urus.; Szl. Król.); ur. Dębowo, majątek rodzinny, gmina Sztabin, pow. Augustów, woj. podlaskie, zm. Warszawa, lat 63, na cholerę, poch. Cm. Powązkowski, kw. 163-VI-5 (Bon.; PSB t.15 /594; Cm. Pow.); ż. (ok. 1830) Cecylia Kamocka h. Jelita (ok. 1807-31 X 1851), c. Stanisława i Tekli Paklerskiej; zm. Węgrzynowice, pow. rawski, poch. Warszawa, Cm. Powązkowski, kw. 163-VI-5 (Cm. Pow.); dzieci: Bronisław, Bogumiła, Teodozy.

• ANASTAZJA Józefata Krzyżanowska (ok. 1785-7 IX 1817), c. Ignacego i Bogumiły Przyłuskiej; zm. Warszawa, poch. Cm. Powązkowski, kw. 163-V-5 (Cm. Pow.); m. (22 IX 1810 Warszawa) Józef Tomasz Koziorowicz (1789-1867), s. Pawła i Agnieszki Załęskiej (MK Warszawa: ASC Cyrkuł I).

Źródła: Bon. t.13/43-48; Krzep. Młp.; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/141-143; Żych. t.1/100-108.
 Krzyżanowski h. Świnka, rodzina wielkopolska, wywodząca się z Krzyżanowa k/ Kościana. Pierwsze wzmianki o własności wsi Krzyżanowo pochodzą z końca XIV wieku –  Hinak vel Hinczka z Krzyżanowa widnieje w aktach sądowych kościańskich 1398/99. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1786 — 1794. Najwybitniejsi przedstawiciele tej rodziny: Michał (zm. 1810), kasztelan santocki 1786, międzyrzecki 1790, marszałek Trybunału Koronnego 1788, senator na Sejmie Czteroletnim. Włodzimierz Bonawentura (1824-1887), generał w służbie amerykańskiej, administrator Alaski, przyczynił się do jej zakupienia przez USA od cara Rosji. Jego ciotecznym bratem był Fryderyk Chopin, jako że, ojciec Włodzimierza, Stanisław Krzyżanowski i matka Chopina, Justyna z Krzyżanowskich Chopin, byli rodzeństwem.
 

• EDMUND Leon Jakub Krzyżanowski (1826-po 1871), s. Stanisława i Ludwiki Pągowskiej; ż. (1853 Osiek Wielki) Józefa Ksawera Racięcka h. Pomian (ok. 1832-po 1871), c. Leopolda i Nepomuceny Raczyńskiej; ślub w parafii Osiek Wielki pow. Koło, ówczesne W. Ks. Poznańskie (MK Osiek Wielki); dzieci: Natalia, Maria, Krystyna, Joanna, Helena.

• ELŻBIETA z Krzyżanowa Krzyżanowska (ok. 1720-po 1780), c. Łukasza i Barbary Śniegockiej; 1m. (p. 1743) Ludwik Objezierski h. Nałęcz (ok. 1710-2 VI 1750), s. Zygmunta i Apolinary (Apolonii) Golińskiej, dziedzic dóbr Wilkowo, które otrzymał w działach braterskich przeprowadzonych 1736; zm. Wilkowo, poch. u Bernardynów w Poznaniu (MK Buk, Poznań: Bernardyni); dzieci: Franciszek, Ignacy, Katarzyna, Salomea – Objezierscy; 2m. (1750) Franciszek Moraczewski (ok. 1720-po 1750), komornik ziemski wschowski.

Źródła: Bon. t.13/50-52; Kos. t.1; Nejm.; Nies.; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz