SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Krosnowski

Krosnowski h. Junosza, rodzina mazowiecka, pochodząca z pow. rawskiego. Wyszli z Załusk, z których się pisali, stanowiąc jeden dom z Załuskimi, a nazwisko swe wzięli od wsi Krosnowa, również w dawnym pow. rawskim leżącej, która w XIII wieku należała jeszcze do opactwa lubińskiego (Bon.). Jan Tabasz z Krosnowej, może syn Jana Tabasza z Załusk, podkomorzego rawskiego w 1438 roku, broni 1473 r. swych kmieci z Krosnowej, w sprawie o dziesięcinę, z proboszczem jeżowskim. Obecnie Krosnowa znajduje się w gminie i parafii Słupia, pow. Skierniewice, woj. łódzkie. Jedna gałąź osiadła na Rusi Czerwonej i tu otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1791 r., potwierdzony dwukrotnie w XIX wieku. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 3 senatorów, 1 arcybiskup lwowski, 1 wojewoda i 1 kasztelan, w latach 1446 — 1723.

• ANTONI Erazm Nikodem Krosnowski z Załusk (22 XI 1804-1866), s. Ignacego i 2ż. Ludwiki Górskiej, oficer wojsk polskich 1824, podporucznik armii Królestwa Polskiego 1829; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1837 r. z herbem Junosza (Bon.; Urus.); ur. Krzyżanówek, parafia Łęki Kościelne, obecnie gmina Krzyżanów, pow. Kutno, woj. łódzkie, zm. Warszawa, lat 62 (MK
Łęki Kościelne, Warszawa: Wszystkich Świętych); ż. (1834 Warszawa) Konstancja Franciszka Zagajewska h. Ogończyk (1816-1856), c. Wincentego i Moniki Orsetti h. Złotokłos; dzieci: Pelagia, Roman.

• JOANNA Krosnowska (ok. 1790-po 1820), c. Rocha i Petroneli Hersztopskiej; m. (25 XI 1809 Łęki Kościelne) Wojciech Szołajski vel Szołayski h. Topór (ok. 1780-po 1820), s. Jana i Marianny Janowskiej; ślub w parafii Łęki Kościelne, obecnie gmina Krzyżanów, pow. Kutno, woj. łódzkie, miejscowość: Siemienice (MK Łęki Kościelne); dzieci: Jakub Szołajski (1813-17 VI 1855).


Źródła: Bon. t.12/315-328; Dw. Teki; Kos. t.1; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.8/76-81; Żych. t.1/206.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz