SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Krassowski

Krassowski h. Ślepowron, Korwin oraz Jastrzębiec (in. Boleścic, Boleszczyc), vel Krasowski, Krasoski, Kraszowski, Kraszewski, na Podlasiu. Nazwisko wzięli od wsi Krassowo in. Krassów (także Kraszewo), niegdyś w ziemi bielskiej, obecnie jest to wieś Krasowo Wielkie w parafii Piekuty, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie. Prawdopodobnie została założona w XV wieku przez rycerzy herbu Ślepowron, pochodzących z Krasowa w ziemi rawskiej, albo też przez Boleściców Krassowskich z pow. raciąskiego. W 1408 r. Krassowo należało do rodu Boleściców. W 1441 r. książę mazowiecki Władysław nadał Mikołajowi z Krassowa, kasztelanowi wiskiemu 40 łanów ziemi we wsi Sieburczyn nad Biebrzą. Na popis szlachty podlaskiej w 1528 r. wysłano ze wsi Krassowo 6 konnych jeźdźców. W XVI wieku wieś uległa podziałowi na osady Krassowo Częstki, K. Siódmaki i K. Wólka. Pod koniec lat 1870-tych Krassowo jest wsią drobnoszlachecką i włościańską nad rzeczką Dzierżą, w pow. mazowieckim, gminie i parafii Piekuty, liczącą wówczas 31 domów (dymów), 194 katolików, 48 żydów i jednego unitę. W 1891 r. we wsi istniało 19 gospodarstw drobnoszlacheckich i 12 chłopskich (SGKP). Krassowscy podpisali elekcje 1669 r. z ziemią drohicką, 1697 r. z woj. lubelskim i brzeskim litewskim. Poszczególne linie odróżniały się przydomkami, byli zatem Grzymki, Piętrzyki in. Pietrzyki, Ścibory, Marcinowięta, Stanisławowięta, Lenartowicze, etc. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1804 r., w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wileńskiej 1831-1863, kijowskiej 1858, w okręgu białostockim 1844. Z nich: 2 kasztelanów 1453 — 1661.
 

• JADWIGA Leokadia Krassowska (17 IV 1878-11 X 1962), c. Floriana i Leokadii Kozłowskiej; ur. Zakrzów, zm. Kraków, lat 84, poch. Cm. Rakowicki, kw. 8-II (Cm. Rak.); m. (ok. 1910) Jan Franciszek Grzybała (19 I 1862-18 VI 1936), s. Szymona i Agnieszki Trznadel; ur. Odrzykoń, zm. Kraków, lat 74, poch. Cm. Rakowicki, kw. 8-II (Cm. Rak.); dzieci: Jan Bolesław Grzybała (1914-1985).

Jan Marian Krassowski
(1883-1947)

• JAN Marian Krassowski, Krasowski (8 IX 1883-24 I 1947), s. Franciszka i Ludwiki Reyskiej, astronom, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; absolwent gimnazjum w Jałcie, studiował na wydziale filozoficzno-matematycznym Uniw. Jagiellońskiego, następnie w Genewie i Paryżu; asystent w obserwatorium Politechniki Lwowskiej od 1912; wykładał astronomię opisową na Uniw. Warszawskim od 15 XI 1915, docent tymczasowy tamże 1919-1921, następnie profesor; dyrektor obserwatorium astronomicznego w Warszawie 1923; po 1945 r. pracował w Geodezyjnym Instytucie Naukowo-Badawczym; członek czynny Międzynarodowej Unii Geodezyjnej i Geofizycznej; odznaczony Krzyżem Niepodległości; ur. Smogorzów, ówczesne Król. Polskie, dawny pow. Opoczno, obecnie pow. Przysucha, woj. mazowieckie, chrz. 1883, zm. Warszawa, lat 63, poch. Piaseczno (Bon.; MK Smogorzów; Wikipedia); ż. (29 VI 1909 Radom) Maria Niepokojczycka h. Waga (1883-1968), c. Stefana i Emilii Pniewskiej h. Jastrzębiec; dzieci: Czesław.

Źródła: Bon. t.12/231-234; Kos. t.1; Nies.; SGKP t.15 cz.2/162, 579; Urus. t.8/38-40; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz