SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Krasiński

Krasiński h. Ślepowron v. Korwin-Krasiński, stara i od początku XVII stulecia magnacka rodzina mazowiecka, przydomku Korwin. Jej wsią gniazdową jest Krasne w ziemi ciechanowskiej, pow. przasnyskim. Tegoż herbu Krasińscy wywodzili się i z Krasina w pow. sierpskim (Bon.). 
Są jednego pochodzenia ze Szczuckimi, Rembowskimi, Łanieckimi, Pienickimi, Gosiewskimi i Kossakowskimi. Rozdzielili się na kilka gałęzi, w tym starszą i młodszą, gałąź na Krasinie, białoruską, litewską, ukraińską i wołyńską. Cesarzowa Maria Teresa przyznała tytuł hrabiowski całej rodzinie Krasińskich w Austrii 1775. Jedna linia otrzymała w 1811 r. tytuł hrabiowski francuski z odmianą w herbie, druga tytuł hrabiowski austriacki 1856. Niektórzy z nich, legitymując się ze szlachectwa w XIX wieku, przedstawili, że są herbu Korwin. 
Z tej familii: 2 biskupów, 5 wojewodów, 2 ministrów i 14 kasztelanów 1500 — 1831. Dewiza rodowa: „Amor Patriae nostra lex” (Miłość Ojczyzny jest naszym prawem).
Inna rodzina Krasińskich vel Kraszyńskich prawd. herbu Sulima, bo z tym herbem dowiedli szlachectwa w XV wieku, wywodziła się z Krasina (dzisiaj Kraszyn) w pow. sieradzkim.
Genealogia
(osób: 403)
Zygmunt hr. Krasiński
(1812-1859)
 
• JÓZEF Wawrzyniec Maciej hr. Krasiński (10 VIII 1783-19 X 1845), s. Kazimierza i Anny Ossolińskiej, major wojsk Ks. Warszawskiego, senator-kasztelan Król. Polskiego 1829, pamiętnikarz; kawaler Legii Honorowej i krzyża Virtuti Militari; 1814 zamieszkał w Warszawie, gdzie został członkiem dyrekcji teatrów; 1820 senat Królestwa przyznał mu dziedziczny tytuł hrabiowski; 1824-1826 poseł powiatu błońskiego, 1829 senator kasztelan Król. Polskiego; dziedzic Zegrza, Radziejowic, Woli Pękoszewskiej, Żulina, Borowicy, Krasnosielca, Klimczyc i Sarnak; pochodził z linii oboźniańskiej rodu Krasińskich, której początek dał jego ojciec Kazimierz, oboźny wielki koronny; ur. w Zegrzu, zm. w Krakowie, poch. w Zegrzu; ż. (1809 Sterdynia) Emilia Anna Ossolińska (1790-1868), c. Stanisława i Józefy Morsztynówny, dziedziczka Sterdyni; zm. w Krakowie, poch. na Cm. Rakowickim, kw. Kc; dzieci: Marianna, Stanisław, Karol Joachim, Adam Franciszek, Paulina.

• MARIA Antonina hr. Krasińska (23 XI 1899-1987), c. Piotra Zygmunta i Marii Łęskiej; m. (10 IX 1924 Warszawa) Konstanty Maria ks. Drucki-Lubecki (13 III 1893-IV 1940), s. Hieronima i Marii Götzendorf-Grabowskiej, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego; zamordowany przez rosyjskie NKWD, pośmiertnie awansowany na generała brygady 1 I 1964; ur. Porochońsk, na Polesiu; 1v. żonaty (1918, rozwiedzeni) z Zofią Wańkowicz; dzieci: Teresa, Elżbieta – ks. Druckie-Lubeckie.

Źródła: Bon. XII 184-216; Bork. Rocz. I 251-254, II 173-177; Bork. Gen. 315-325; Dw. Gen.; Nies.; Żych. XII 159-238; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz