SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Kozłowski

Kozłowski h. Jastrzębiec (in. Bolesta, Boleścic), v. Bolesta-Kozłowski, Jastrzębiec-K., rodzina mazowiecka, pisząca się z Wielkiego Kozłowa, wymieniona w przywileju Ziemowita ks. mazowieckiego dla rodu Bolestów w 1408. Ponieważ pochodzą od Bolestów, powinni na tarczy herbowej kłaść podkowę barkiem do góry. Nazwisko wzięli od wsi Kozłów w pow. bielskim, woj. płockim. Używali rozmaitych przydomków, jak Wszebor, Szafranek, Ziarno, Łyska, Żegota, itd., a poszczególne części Kozłowa nazywane były Kozłów-Żegoty, Kozłów-Łyski, itd. 
Za rządów ks. mazowieckich dom możny, później licznie rozrodzony, osiedlił się we wszystkich prowincjach dawnej Rzeczypospolitej. Kozłowscy byli właścicielami dóbr Zabłoćce (Zabłotce), Rożubowice, Stanisławczyk w pow. przemyskim, Malawa, Leszczawka, Jureczkowa i Lipa w pow. sanockim, Cieszyna i Szufnarowa w pow. jasielskim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Jedna gałąź, osiadła w woj. krakowskim, wylegitymowała się w Królestwie w 1840 z herbem Wieże, pomimo, że ich przodkowie używali herbu Jastrzębiec. Boniecki wymienia jeszcze Kozłowskich h. Jastrzębiec odmienny, nobilitowanych w 1788, oraz Kozłowskich herbu Kębłowskich (tj. Jeleń), Korzbog, Lis, Ostoja, Podkowa, Poraj, Sas, Strzała, Wieże, Drogosław, a także inne rodziny tego nazwiska o nieustalonym herbie. Kozłowscy byli właścicielami dóbr Zabłoćce (Zabłotce), Rożubowice, Stanisławczyk w pow. przemyskim, Malawa, Leszczawka, Jureczkowa i Lipa w pow. sanockim, Cieszyna i Szufnarowa w pow. jasielskim.  
Genealogia
(osób: 658)

 Leon Kozłowski 
(1892-1944) 
premier rządu RP

• ANIELA Kozłowska (16 I 1898-26 II 1981), c. Stefana i Marii Anieli Strasburger, botanik, geobotanik, paleobotanik, fitopatolg, wirusolog; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego 1921, profesor nadzwyczajny tamże 1945, kierownik katedry anatomii i fizjologii roślin 1945-1947, kierownik katedry botaniki 1947-1953, następnie związana z Wyższą Szkołą Rolniczą w Krakowie, profesor zwyczajny tamże 1953, kierownik katedry botaniki 1953-1968; ur. Przybysławice, zm. Kraków, poch. Cm. Rakowicki w Krakowie.

• ZYGMUNT Filip Jakub Walenty z Kozłowa Bolesta-Kozłowski (1 V 1831-1893), s. Anastazego i 2ż. Róży Kraińskiej, poseł na Sejm krajowy i do rady państwa w Wiedniu 1873, na sejm galicyjski 1865-1872, członek centralnej austriacko-węgierskiej komisji dla kontroli długu państwowego, wiceprezydent galicyjsko-węgierskiej kolei źelaznej; dziedzic dóbr Zabłoćce (Zabłotce) k/ Niżankowic, wcześniej Rożubowic i Stanisławczyka w pow. przemyskim, a także dóbr Malawa, Leszczawka w pow. sanockim, Cieszyna i Szufnarowa w pow. jasielskim; ur. Malawa, zm. Lwów (Bon.; Bork.); ż. (22 IX 1857 Krzywcza) Gabriela Seweryna Aleksandra hr. Starzeńska h. Lis (6 VII 1839-21 I 1864), c. Adama z Krzywczy w pow. przemyskim i Gdyczyny w pow. sanockim, oficera wojsk polskich 1831, i Celiny hr. Badeni h. Bończa, krajczanki koronnej galicyjskiej; dzieci: Włodzimierz.

Źródła: Bon. XII 96-109; Bork. Rocz. II 531-532; Dw. Teki; Wikipedia.

Kozłowski h. Lis, w woj. krakowskim; z nich 1 kasztelan 1577-1579.
 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

1 komentarz:

  1. Czy ktoś zajmuje sie Kozłowskimi z Podola i Wołynia?
    To bardzo ciekawe jak potomkowie kniaziów ruskich byli tarczą Rzeczpospolitej.

    OdpowiedzUsuń