SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Kossakowski

Kossakowski h. Ślepowron, v. Kosakowski, rodzina mazowiecka, pochodząca ze wsi Kossaki-Murawy w ziemi ciechanowskiej, licznie rozrodzona na Litwie, Rusi, w Lubelskiem i na Wołyniu. Z gałęzi osiedlonej na Rusi, Katarzyna z Potockich Kossakowska otrzymała tytuł hrabiowski w Galicji 3 VI 1784, lecz zmarła bezpotomnie 1801.
Z gałęzi litewskiej, z odnogi młodszej, Józef otrzymał tytuł hrabiowski w Rosji 25 VII 1804, wygasły 1842, inni 16 XII 1875. Odnoga starsza otrzymała tytuł hrabiowski w Rosji 19 III 1843, potwierdzony 16 XII 1859, 21 II 1861 i 10 V 1888. Z tej rodziny: 2 biskupów, 2 wojewodów, 1 hetman i 7 kasztelanów 1635 — 1796.

Genealogia
(osób: 634)
gen. Józef Antoni Kossakowski 
(1772-1842)

• FLORENTYNA Kossakowska (ok. 1800-8 I 1886), c. Józefa i Marianny Brygidy Mlickiej; zm. Kossakowo, poch. Linówiec, parafia Orchowo; m. Tadeusz Teodor Zakrzewski h. Wyskota (17 V 1799 1799-po 1840), s. Hiacynta i Moniki Sczanieckiej h. Ossoria, ziemianin, dziedzic na Linówcu i Mleczu, parafia Orchowo; ur. Linówiec; dzieci: Witold, Bronisława – Zakrzewscy.

• JAROSŁAW Michał hr. Kossakowski (20 VII 1842-11 XII 1887), s. Ludwika i Urszuli Dyrmont, właściciel dóbr Marciniszki, Żejmy i Janów w pow. kowieńskim, Lukonie, Soboliszki, Kiejżany i Dukla w pow. wileńskim; otrzymał potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Rosji 16 XII 1875; ur. w Marciniszkach, zm. w Rydze; ż. (1881) Ludwika Woyniłłowicz h. własnego (ur. ok. 1860), c. Józefa i Heleny Wańkowicz h. Lis odm.; dzieci: Michał.

Źródła:
Bon. XI 291-313; Bork. Rocz. I 240-243, II 162-165; Bork. Gen. 294-300; Wikipedia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz