SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

czwartek, 14 sierpnia 2008

Kosiński

Kosiński h. Rawicz vel Kossiński, Kosieński, na Podlasiu, Ukrainie i Mazowszu. Nazwisko wzięli od wsi Kosianka w powiecie bielskim, woj. podlaskim, jednak ich gniazdem jest woj. rawskie. Według Uruskiego wywodzą się od Prandotów herbu Rawicz, i są jednego pochodzenia Trzcińskimi i Kosseckimi. Obecnie wsie Kosianka Stara, K. Trojanówka, K. Leśna i K. Boruty, leżą w gminie Grodzisk, pow. Siemiatycze. Jedna gałąź osiedliła się na Śląsku, posiadała tytuł baronowski na początku XVII stulecia. Michał, pułkownik wojsk polskich, miał otrzymać w 1813 r. tytuł baronowski państwa francuskiego. Ten tytuł został też przyznany ok. r. 1850 w Cesarstwie Rosyjskim, Józefowi, generałowi wojsk rosyjskich. Jednakże, tytuł baronów francuskich jest ostatnio kwestionowany, albo wręcz uważany za fałszerstwo, ze względu na brak udokumentowania. Kosińscy herbu Rawicz zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1568 — 1573. Zob. też Koziński vel Kosiński h. własnego. 

• FLORENTYNA Kosińska (ok. 1832-po 1862), c. Ignacego i Marianny Klichowskiej; jej bracia zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1851 r. z herbem Rawicz (Urus.); 1m. (ok. 1850) Henryk Bykowski (ok. 1815-5 VI 1860), s. Józefa i Elżbiety Domaniewskiej; zm. Antonina, parafia Rusiec, obecnie pow. Pajęczno, woj. łódzkie, lat 45 (MK Rusiec); 2m. (13 X 1862 Kociszew) Wojciech Wolski (ok. 1800-po 1862), s. Wincentego i Barbary Zarębskiej, dziedzic dóbr Grabostów, parafia Kociszew, obecnie gmina Zelów, pow. Bełchatów, woj. łódzkie; ślub w parafii Kociszew, miejscowość: Grabostów, uwagi: on kawaler, lat 62, obywatel ziemski, ona wdowa, lat 30, obywatelka (MK Kociszew).
 

inż. Stanisław Kosiński
 (1847-1923)

• STANISŁAW Nikodem Rawicz-Kosiński (1847-13 I 1923), s. Pawła i Alojzy Kamili Skałkowskiej, inżynier kolejowy, budowniczy linii kolejowych na terenie Galicji; absolwent szkoły realnej w Krakowie oraz wydziału komunikacji Politechniki w Pradze 1872; budował m. in. linię z Żywca do Nowego Sącza 1881; jako inspektor c.k. kolei, został kierownikiem budowy fragmentu trasy Lwów-Beskid łączącej Wschodnią Galicję z Węgrami, kierował też budową linii kolejowej prowadzącej z Rzeszowa do Jasła; jako naczelnik budowy nowych linii, a później dyrektor departamentu budowy i konserwacji zatrudniony został 1906 r. w ministerstwie kolei żelaznych w Wiedniu; odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Leopolda 1908, Orderem Korony Żelaznej 2 klasy 1912; ur. Borek Szlachecki, obecnie gmina Skawina, pow. Kraków, zm. Kraków, poch. Cm. Rakowicki (PSB t.14/222); ż. (ok. 1880) Maria Podwin (ok. 1860-po 1890); dzieci: trzy córki.

Źródła: Bon. t.11/272-276; Kos. t.1; Nies.; Urus. t.7/273-277.

Kosiński h. Rogala vel Kossiński, pisali się z Kosin w dawnym pow. szreńskim (Bon.). Bartłomiej z Kosin, świadczy w Płocku 1470 r. Jan, syn Pawła z Kosin, w pow. szreńskim, ukarany 1497 roku konfiskatą dóbr, za niestawienie się na wojnę (Wierzb.). Dobra te już w XVI stuleciu dzieliły się na Kosiny Bartoszowe in. Bartosowe, K. Kapiczne, K. Wielkie, K. Stare albo Kosinki, leżące w parafii Bogurzyn, obecnie gmina Wiśniewo, pow. Mława, woj. mazowieckie. Kosińscy tego herbu podpisali elekcje 1674, 1697 i 1764 r. z woj. płockim. Licznie rozrodzeni, brali przydomki Gałka, Koza, Napałek, Żołnierz i inne. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1803, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 


 Józef Kosiński
(1753-1821)

• JÓZEFA Franciszka Kosińska (ok. 1831-po 1851), c. Wincentego i Joanny Rościszewskiej; jej brat został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r. z herbem Rogala (Urus.); ur. Kosinki Kapiczne, parafia Bogurzyn, obecnie gmina Wiśniewo, pow. Mława, woj. mazowieckie (MK Bogurzyn); m. (2 VII 1851 Bogurzyn) Kacper Kazimierz Kalicki (ok. 1830-po 1851), s. Kazimierza i Marcjanny Kolochowicz; ślub w parafii Bogurzyn, miejscowość: Kosinki Kapliczne, uwagi: kawaler, panna (MK Bogurzyn).

• WINCENTY Jakub Kosiński (ok. 1800-po 1834), s. Stanisława i Franciszki Obrębskiej, dziedzic cząstkowy we wsi Kosinki Kapiczne, parafia Bogurzyn, obecnie gmina Wiśniewo, pow. Mława, woj. mazowieckie; jego syn został wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r. z herbem Rogala; ur. Kosinki Kapiczne, parafia Bogurzyn (Urus.; MK Bogurzyn); ż. (1830 Szreńsk) Joanna Rościszewska (ok. 1800-po 1834), c. Jana i Joanny Poliwczyńskiej; ślub w parafii Szreńsk, obecnie pow. Mława, woj. mazowieckie; dzieci: Józefa, Wincenty.


Źródła: Bon. t.11/276-279; Nies.; Sęcz.; SGKP t.4/462; Szl. Król.; Urus. t.7/277-278; Wierzb. t.2/953; IPSB online.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz