SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 13 sierpnia 2008

Kobyliński

 
Kobyliński h. Łodzia, stara rodzina wielkopolska z czasów piastowskich; z niej 2 wojewodów i 3 kasztelanów 1286 — 1516.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

 
Kobyliński h. Prus II vel Kobyleński, rodzina drobnoszlachecka na Podlasiu, pisząca się z Kobylina w ziemi bielskiej. Wszyscy pewnie do jednego rodu herbu Prus Il należą, a tylko przez nieświadomość, różnych Prusów używają (Bon.). Pierwotnie nazywali się Pieniążkami. Na Kobylinie-Pieniążkach dziedziczył 1545 r. Marek, syn Mikołaja Pieniążka z Kobylina. Maciej, z przezwiskiem Kumek, dał początek domowi Kropiwnickich Kiernozków. Arwist był 1452 r. podsędkiem suraskim i od niego, jego dziedzictwo, nazwane zostało Kobylino Podsędkowięta. Kobylińscy Prusowie podpisali elekcje 1669, 1674 r. z ziemią bielską, 1697 r. z ziemią nurską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji zachodniej 1804, w sądzie ziemskim Iwowskim i grodzkim trembowelskim 1782, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Florian, generał wojsk polskich, otrzymał tytuł baronowski państwa francuskiego od cesarza Napoleona I, lecz ten tytuł wygasł na zmarłym bez potomstwa płci męskiej (Kos.). 
Genealogia
(osób: 39)


• AMBROŻY Kobyliński (ok. 1776?-1856), s. Krzysztofa i Petroneli Kapica, dziedzic cząstkowy we wsi Kobylino Cieszymy, parafia Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1854 r. z herbem Prus II; ur. Kobylino Cieszymy, chrz. 1787, zm. tamże, lat 80 (Urus.; Szl. Król.; MK Kobylin); 1ż. Rozalia Konopka (ok. 1800-p. 1852); dzieci: Feliks, Leopold, Adolfina, Stanisław, Marianna; 2ż. (1852 Kobylin Borzymy) Julianna Makowska (ok. 1813-1863), c. Leona i Anieli Marianny Garbowskiej; ur. Makowo, zm. Kłoski Młynowięta, par. Kobylin Borzymy, lat 50, wdowa; ślub w parafii Kobylin Borzymy, uwagi: on wdowiec, ona wdowa; 1v. żona (1839 Kobylin) Franciszka Sikorskiego, s. Macieja i Apolonii Kruszewskiej, wdowca; 3v. wyszła (1858 Kobylin) za Piotra Roszkowskiego, s. Pawła i Marianny Kruszewskiej, właściciela części wsi Kłoski Młynowięta (MK Kobylin).

• ELŻBIETA Kobylińska (ok. 1795-po 1849), c. Krzysztofa i Petroneli Kapica; ur. Kobylino Cieszymy, parafia Kobylin Borzymy, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie (MK Kobylin); 1m. (1821 Kobylin Borzymy) Ignacy Kłoskowski (ok. 1795-p. 1849), s. Macieja i Katarzyny Czajkowskiej (Czaykowska), dziedzic części wsi Czajki (Czayki), parafia i gmina Sokoły, pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie; Kłoskowscy wyszli ze wsi Kłoski Świgonie par. Kobylin; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Kobylino Cieszymy (MK Kobylin); dzieci: Feliks (ur. 1822 Czajki), Zachariasz (ur. 1823), Józef (ur. 1827), Rajmund (ur. 1829) – Kłoskowscy; 2m. (1849 Kobylin) Antoni Czajkowski (ok. 1790-po 1849), s. Franciszka i Marianny Czajkowskiej; ślub w parafii Kobylin Borzymy, miejscowość: Czajki, uwagi: wdowcy (MK Kobylin).

Źródła: Bon. t.10/249-253; Kos. t.1; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.7/59-61.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz