SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

środa, 13 sierpnia 2008

Kisielewski

Kisielewski h. Jelita vel Kisielowski, wywodzą się z ziemi sieradzkiej, 
ze wsi Kisiele w parafii i gminie Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, obecnie woj. łódzkie. Wieś ta należy 1372 r. do Tomisława i Klemensa z Rozprzy, synów Stanisława, podkomorzego sieradzkiego. Dziwisz z Kisielów, świadczy 1406 r. przy sprzedaży Klewa (Mil.). Marcin i Wojciech Kisielowscy, dziedzice wsi Kisiele, a razem z Stanisławem Kisielowskim, Jeżowa pod Rozprzą 1552 r. (Paw.). Kisielewscy podpisali elekcję 1697 r. z woj. sieradzkim. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, w sądzie ziemskim trembowelskim 1782, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. 
Genealogia
(osób: 41)


 Stefan Kisielewski
(1911-1991)

• ADELAJDA Kisielewska (ok. 1815-po 1857), c. Piotra i 1ż. Heleny Magdaleny Saleckiej (Majdziak); ur. Majków, pow. Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie; 1m. (1832 Kołacinek) Julian Radzikowski (ok. 1810-p. 1851); zamieszkały Bratoszewice; ślub w parafii Kołacinek, obecnie gmina Dmosin, pow. Brzeziny, woj. łódzkie; dzieci: Józefa (ok. 1835-po 1855), Feliks Józef (ok. 1840-po 1862) – Radzikowscy; 2m. (1851 Rawa) Hipolit Arcikowski (ok. 1810-p. 1857), s. Fabiana i Franciszki Boryckiej; ślub w parafii Rawa Mazowiecka, obecnie woj. łódzkie (MK Rawa); 3m. (1857 Dmosin) Piotr Lange (ok. 1823-po 1857), s. Jana i Weroniki NN., ekonom; ur. Dzierżąźnia; ślub w parafii Dmosin, obecnie pow. Brzeziny, woj. łódzkie, uwagi: on lat 34, wdowiec po Katarzynie Kazimierskiej, ona lat 42, wdowa, kolonistka (MK Dmosin).

• HIERONIM Kisielewski (1802-po 1840), s. Piotra i 1ż. Heleny Saleckiej (Majdziak), dziedzic dóbr Olszówka, parafia Mieronice, obecnie gmina Wodzisław, pow. Jędrzejów, woj. świętokrzyskie; jego syn został wylegity- mowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r. z herbem Jelita (Urus.; Szl. Król.; MK Mieronice); ż. (6 II 1831 Łaznów) Katarzyna Kawałowska (ok. 1810-po 1840), c. Łukasza i Anny Bocheńskiej; wg Uruskiego: Katarzyna Kowalewska, w aktach: Kawałowska; ślub w parafii Łaznów, obecnie gmina Rokiciny, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie (MK Łaznów); dzieci: Marceli, Konstanty, Ignacy, Władysław.

Źródła: Bon. t.10/80-81; SGKP t.4/107, t.15 cz.2/78; Szl. Król.; Urus. t.6/350-351.

Kisielewski h. Junosza vel Kisielowski, Kiszelewski, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Kisielewo in. Kiszelewo, w dawnym pow. bielskim, woj. płockim, w gminie i parafii Drobin. Mają być jednego pochodzenia z Kościszewskimi. Trojan, podpisany na przywileju ks. mazowieckiego Władysława 1436. Paweł, syn Stanisława, 1532 r., Andrzej i Józef, synowie Mikołaja, 1542 r. Antoni i Feliks, synowie Wojciecha, 1550 r. Stanisław, dziedzic na Kisielewie 1578 r. (Paw.). Kisielewscy herbu Junosza podpisali elekcję 1697 r. z ziemią dobrzyńską (Ks. Gr. Płockie). Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Galicji, w sądzie grodzkim trembowelskim 1782, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: 1 kasztelan 1570. 
Genealogia
(osób: 54)


• ANDRZEJ Kisielewski (ok. 1793-9 X 1837), s. Antoniego i Franciszki Malinowskiej (Malanowskiej), asesor ekonomiczny rządu guberni mazowieckiej; ur. Rembielin, parafia Rokicie, dawny pow. Lipno, obecnie pow. Płock, woj. mazowieckie, zm. Warszawa, lat 44, poch. 11 X 1837 Cm. Powązkowski; nazwisko matki w herbarzach: Malinowska, w aktach: Malanowska; jego syn wylegitymował się ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1852 r. z herbem Junosza (Urus.; Szl. Król.; Kur. Warsz. 270/1837; MK Warszawa: św. Andrzej; Cm. Pow.); ż. (4 VII 1815 Warszawa) Eleonora Glawe (ok. 1795-po 1837), c. Fryderyka Gotliba i Joanny Fryderyki Lepper (MK Warszawa: ASC Cyrkuł III); dzieci: Bolesław.

• TEODORA Jozefata Kisielewska (ok. 1800-po 1818), c. Antoniego i Franciszki Malinowskiej (Malanowskiej); ur. Rembielin, parafia Rokicie, dawny pow. Lipno, obecnie gmina Brudzeń Duży, pow. Płock, woj. mazowieckie (MK Rokicie); m. (20 I 1818 Rokicie) Tadeusz Wolski (ok. 1790-po 1818), s. Franciszka i Marianny Marcjanny Dołeckiej; ślub w parafii Rokicie, miej- scowość: Rembielin, uwagi: kawaler, panna (MK Rokicie); dzieci: Franciszek Ksawery Wolski (ur. 29 XII 1818 Rembielin).

Źródła: Bon. t.10/81-82; Kos. t.1; Nies.; SGKP t.4/108; Szl. Król.; Urus. t.6/351; Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego, Warszawa 1995-98.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz