SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Kamieński

Boniecki w „Herbarzu polskim” wymienia oprócz Kamieńskich v. Kamińskich h. Cholewa i Ślepowron m. in. Dołęgów z Kamienicy w ziemi zakroczymskiej, Jastrzębców zapewne z Kamiony w pow. piotrkowskim lub kowalskim, Korczboków z Kamieńca w woj. poznańskim, Nałęczów z Kamiony w pow. kaliskim, Ogończyków z Kamieńca w pow. brzeskim, Ostojczyków z Kamiona (później Kamienia) w pow. śląskim, Pomianów z Kamieńca w pow. brzeskim, Przerowów z Kamionki w ziemi czerskiej, Rawiczów z Kamieńczyka Wielkiego w ziemi nurskiej, Roliczów z Kamieńca w pow. orłowskim, Sulimów z Kamiony w pow. orłowskim, Świnków w woj. poznańskim, herbu Żnin na Litwie, Podkowa tamże, Zaremba w Wielkopolsce, Lew w Galicji, Łuk napięty na Litwie, Odrowąż tamże, Sas na Rusi Czerwonej, Topór tamże; nieznanych herbów – z Kamienia w woj. sandomierskim, z Kamienia w woj. kaliskim, z Kamionnej w pow. kaliskim, z Kamienia w pow. rawskim, z Kamionki in. Kamionek w pow. płockim, z Białego Kamienia w ziemi wiskiej, z Kamienia in. Steine w Prusach, z Kamienia na Śląsku.


Kamieński h. własnego, rodzina polskiego pochodzenia w Cesarstwie Rosyjskim; z niej Michał feldmarszałek rosyjski otrzymał tytuł hrabiowski tego państwa 1797.
 

Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Kamieński h. Cholewa vel Kamiński, według Bonieckiego, ich gniazdem rodzinnym były Kamienie Kotowe w ziemi dobrzyńskiej, które należały do nich w 1564. Jednak nowsze badania wskazują na wieś Kamienice w dawnym pow. ciechanowskim, parafia Pałuki. Pisali się z ziemią dobrzyńską na obiór Jana Kazimierza w 1648, Jana III w 1674, z ziemią dobrzyńską i ciechanowską podpisali elekcję Augusta II w 1697. Z nich: Benedykt (zm. 1768), wojski sierpski 1764. Onufry, regent grodzki przasnyski 1787.
Genealogia
(osób: 18)

• ANNA Kunegunda Kamińska (ok. 1800-po 1830), c. Franciszka i Katarzyny Bartold (Bartołd); m. (1823 Tarczyn) Aleksander Niedziałkowski (ok. 1795-po 1830), s. Andrzeja i Kunegundy NN.; ślub w parafii Tarczyn, obecnie pow. Piaseczno, woj. mazowieckie, miejscowość: Świętochów (MK Tarczyn); dzieci: August Niedziałkowski (ok. 1823-1886), ur. Obrębiec, zm. Czernice Borowe, pow. Przasnysz (MK Czernice).

• FRANCISZEK Antoni Bartłomiej Kamieński (1827-1900), s. Aleksandra i Marianny Bagieńskiej, właściciel Łanięt w pow. przasnyskim, które sprzedał 1861, a nabył Stróżewo w pow. płońskim; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1855; ur. w Górkach w parafii Węgra, zm. w Napolu w Prusach Zach., poch. w Pluskowęsach; ż. (1858 Golub) Jadwiga Kossowska (ok. 1840-po 1860); dzieci: Władysław, Kazimierz.

Źródła: Bon. t.9/185-186; Nies.

Kamiński h. Łuk napięty (odm.) vel Kamieński, rodzina podlaska, osiedlona na Litwie, w woj. nowogrodzkim. Wywodzą się ze wsi Kamionka albo Kamionki Lackie, w parafii Przesmyki, obecnie pow. Siedlce, woj. mazowieckie. Krzysztof Radziwonowicz Kamieński, syn Krzysztofa, podstoli i ziemianin nowogrodzki, wspólnie z żoną, ks. Heleną Drucką-Horską, marszałkówną orszańską, zeznali 1632 r. zapis na rzecz Bazylianów, w majątku swym Wolneńskim (Bon.). Jedna gałąź używała przydomku Burczymucha i pisała się z Lackich-Kamionek. Stanisław Kostka Burczymucha-Kamiński, wiceregent grodzki żytomierski 1767. Józef Albert Kamiński, skarbnik drohicki 1768. Kamińscy tego herbu podpisali elekcje 1648 i 1697 r. z woj. nowogrodzkim, 1764 r. z ziemią bielską. Podpisali także manifest szlachty litewskiej 1763 r. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie 1782, w Królestwie Polskim w latach 1836-1862, w guberni wileńskiej 1819-1838, wołyńskiej 1856-1860.
Odmiana herbu — strzała na tarczy czerwonej na dół żeleźcem obrócona.
 

 Emilia Mila Kamińska
(1887-1961)

• EMILIA (Mila) Kamińska (10 II 1887-8 XII 1961), c. Rajmunda i Felicji Telszewskiej, aktorka teatralna i filmowa; występy w zespołach amatorskich 1906-1908, studia w klasie dramatycznej przy Warsz. Tow. Muzycznym; debiutowała w Druskiennikach w zespole K. Hoffmana 1908; następnie występowała w Warszawie w T. Małym, zaangażowana do WTR 1909; występy w T. Miejskim im. Słowackiego w Krakowie 1913-1918, później w różnych teatrach warszawskich 1919-1936; mieszkała w Londynie od 1939, pełniąc m. in. funkcję prezesa tamtejszego ZASP; ur. Warszawa, zm. Londyn, lat 74 (PSB t.11/556; SBTP t.1-2); 1m. (1913) Władysław Szarski (ok. 1880-po 1910), aktor; 2m. (1931) Witold Czerwiński (ok. 1880-po 1930), adwokat, przemysłowiec.

• RAJMUND Stanisław Kamiński (31 VIII 1848-1 IX 1910), s. Piotra i Emilii Sznuk, adwokat, literat, prezes Tow. Dram. w Warszawie; ur. Hrubieszów, woj. lubelskie, zm. Warszawa, lat 62; ż. (1883 Warszawa) Felicja Maria Emilia Skarbek-Telszewska (4 IV 1864-19 II 1942), c. Ryszarda i Jadwigi Nowomińskiej; zm. prawd. Warszawa, lat 77; w aktach również: Teliszewska; ślub w parafii św. Aleksandra (MK Warszawa: św. Aleksander); dzieci: Emilia, Zygmunt.

Źródła: Bon. t.9/202-203; Nies.; Szl. Król.; Urus. t.6/170, 176; Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965, Warszawa 1973.

Kamiński h. Rawicz vel Kamieński, wyszli z Kamieńczyka Wielkiego, dawniej Kamińczyk, w ziemi nurskiej (Bon.). W 1578 r. dziedziczyli na Kamińczyku Wielkim: Feliks, Wawrzyniec i Wojciech, na Kamińczyku-Ryciorki: Stanisław, Maciej i Marcin, a na Kamińczyku-Piskorki: Stanisław i Michał Kamińscy (Paw.). Kamińscy podpisali elekcje 1669 i 1697 r. z ziemią łomżyńską. Zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Wydziale Stanów we Lwowie 1788 r. oraz w Królestwie Polskim w latach 1836-1862. Z nich: Bartłomiej, sędzia ziemiański w Pułtusku 1809. Jan, sędzia pokoju powiatu dąbrowskiego, w departamencie łomżyńskim, 1809. 
Genealogia
(osób: 30)


• MARIA Dominika Kamińska (ok. 1845-po 1866), c. Marcina i Ludwiki Libiszowskiej; zamieszkała Ćmińsk, obecnie gmina Miedziana Góra, pow. Kielce, woj. świętokrzyskie; ur. prawd. Radom; m. (28 X 1866 Ćmińsk) Jakub Joachim Żakowski (ok. 1840-po 1866), s. Walentego i Eleonory Gelzner; ślub w parafii Ćmińsk (MK Ćmińsk).

• SZYMON Józef Kamiński (ok. 1800-po 1823), s. Wincentego i 1ż. Anny Grętkiewicz (Grątkiewicz); ur. prawd. parafia Dąbie, obecnie pow. Koło, woj. wielkopolskie (MK Dąbie); ż. (1823 Warszawa) Karolina Braun (ok. 1800-po 1823), c. Michała i Wilhelminy Rauschenblat; ślub w Warszawie (MK Warszawa: ASC Cyrkuł VII).


Źródła: Bon. t.9/203-204; Nies; Sęcz.; Urus. t.6/177.

Kamieński h. Ślepowron vel Kamiński, senatorska rodzina mazowiecka, przydomku Dadźbóg, pisząca się z Lackich Kamionek w ziemi bielskiej, woj. podlaskim. Jedna gałąź przeniosła się na Litwę, inna w Nowotarskie; byli też w ziemi dobrzyńskiej. W XVIII stuleciu byli m. in. właścicielami dóbr Jampolczyk. Włodzimierz, podkomorzy mścisławski, poseł na sejm 1661 r. Michał, starosta bobrucki. Z nich: 2 senatorów w latach 1555 1644. — N. kasztelan dobrzyński 1555. Jan (zm. 1644), kasztelan mścisławski.
Genealogia
(osób: 36)

• LUDWIK Dadźbóg Kamieński (1810-po 1850), s. Tadeusza i Wincentyny Czosnowskiej, podoficer 8 pułku ułanów wojsk polskich w 1831, sekretarz rady powiatowej nowotarskiej; ur. Zasulińce, parafia Zaleszczyki (MK Zaleszczyki); ż. (ok. 1844 Nowy Targ) Józefa Krobicka h. Rozprza (ok. 1820-po 1850); dzieci: Wincenty, Stanisław, Michalina, Zofia.

• LAURA Kamieńska (1815-1900), c. Henryka i Franciszki Kochanowskiej; 1m. Kajetan Suffczyński h. Szeliga (1807-1873); 2m. Dionizy Trzciński h. Rawicz (1817-1905).

Źródła: Bon. t.9/196-200; Bork. Rocz. t.1/483-484, t.2/509-510; Koss. t.2/342-343.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz