SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Kamieński

Boniecki w „Herbarzu polskim” wymienia oprócz Kamieńskich v. Kamińskich h. Cholewa i Ślepowron m. in. Dołęgów z Kamienicy w ziemi zakroczymskiej, Jastrzębców zapewne z Kamiony w pow. piotrkowskim lub kowalskim, Korczboków z Kamieńca w woj. poznańskim, Nałęczów z Kamiony w pow. kaliskim, Ogończyków z Kamieńca w pow. brzeskim, Ostojczyków z Kamiona (później Kamienia) w pow. śląskim, Pomianów z Kamieńca w pow. brzeskim, Przerowów z Kamionki w ziemi czerskiej, Rawiczów z Kamieńczyka Wielkiego w ziemi nurskiej, Roliczów z Kamieńca w pow. orłowskim, Sulimów z Kamiony w pow. orłowskim, Świnków w woj. poznańskim, herbu Żnin na Litwie, Podkowa tamże, Zaremba w Wielkopolsce, Lew w Galicji, Łuk napięty na Litwie, Odrowąż tamże, Sas na Rusi Czerwonej, Topór tamże; nieznanych herbów – z Kamienia w woj. sandomierskim, z Kamienia w woj. kaliskim, z Kamionnej w pow. kaliskim, z Kamienia w pow. rawskim, z Kamionki in. Kamionek w pow. płockim, z Białego Kamienia w ziemi wiskiej, z Kamienia in. Steine w Prusach, z Kamienia na Śląsku.


Kamieński h. własnego, rodzina polskiego pochodzenia w Cesarstwie Rosyjskim; z niej Michał feldmarszałek rosyjski otrzymał tytuł hrabiowski tego państwa 1797.
 

Źródło: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Kamieński h. Cholewa v. Kamiński, według Bonieckiego ich gniazdem rodzinnym były Kamienie Kotowe w ziemi dobrzyńskiej, które należały do nich w 1564. Chociaż nowsze badania wskazują na wieś Kamienice w dawnym pow. ciechanowskim, parafia Pałuki. Pisali się z ziemią dobrzyńską na obiór Jana Kazimierza w 1648, Jana III w 1674, z ziemią dobrzyńską i ciechanowską podpisali elekcję Augusta II w 1697. Z nich: Benedykt (zm. 1768), wojski sierpski 1764; Onufry, regent grodzki przasnyski 1787.
Genealogia
(osób: 18)

• FRANCISZEK Antoni Bartłomiej Kamieński (1827-1900), s. Aleksandra i Marianny Bagieńskiej, właściciel Łanięt w pow. przasnyskim, które sprzedał 1861, a nabył Stróżewo w pow. płońskim; wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim 1855; ur. w Górkach w parafii Węgra, zm. w Napolu w Prusach Zach., poch. w Pluskowęsach; ż. (1858 Golub) Jadwiga Kossowska (ok. 1840-po 1860); dzieci: Władysław, Kazimierz.

Źródła: Bon. IX 185-186; Nies.

Kamieński h. Ślepowron, v. Kamiński, senatorska rodzina mazowiecka, przydomku Dadźbóg, pisząca się z Lackich Kamionek w ziemi bielskiej, woj. podlaskim. Jedna gałąź przeniosła się na Litwę, inna w Nowotarskie; byli też w ziemi dobrzyńskiej. Z niej Włodzimierz podkomorzy mścisławski, poseł na sejm 1661 r. Michał starosta bobrucki. — Senatorów 2 w latach 1555-1644. — N. kasztelan dobrzyński 1555. Jan (zm. 1644), kasztelan mścisławski. W XVIII stuleciu byli m.in. właścicielami dóbr Jampolczyk.
Genealogia
(osób: 36)

• LUDWIK Dadźbóg Kamieński (1810-po 1850), s. Tadeusza i Wincentyny Czosnowskiej, podoficer 8 pułku ułanów wojsk polskich w 1831, sekretarz rady powiatowej nowotarskiej; ur. Zasulińce, parafia Zaleszczyki (MK Zaleszczyki); ż. (ok. 1844 Nowy Targ) Józefa Krobicka h. Rozprza (ok. 1820-po 1850); dzieci: Wincenty, Stanisław, Michalina, Zofia.

• LAURA Kamieńska (1815-1900), c. Henryka i Franciszki Kochanowskiej; 1m. Kajetan Suffczyński h. Szeliga (1807-1873); 2m. Dionizy Trzciński h. Rawicz (1817-1905).

Źródła: Bon. IX 196-200; Bork. Rocz. I 483-484, II 509-510; Koss. II 342-343.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz