SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Jezierski

Jezierski h. Nowina albo Prus II (in. Wilczekosy, złączony z herbem Nowina), na Mazowszu i na Podlasiu; jedna ich linia otrzymała tytuł hrabiowski austriacki 1801; z niej 1 kasztelan 1775 — 1796.
• JACEK Jezierski, kasztelan łukowski otrzymał tytuł hrabiowski austriacki w r. 1801, uznany w Królestwie Polskim w 1842 i 1849 r.


Źródła: A.A. Kosiński, Przewodnik heraldyczny, T.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz