SERWIS GENEALOGICZNY - GENEALOGICAL RESEARCH
gromadzenie oraz analiza danych
dostęp do aktualnej bazy - kontakt
pobierz pliki za darmo
- download files for freeMateriały do Polskiego Słownika Biograficzno-Genealogicznego

Materials for Polish Biographical and Genealogical Dictionary

edycja 26ta - Listopad / November 2012

blisko 3000 stron — nearly 3000 pages
356 rodzin — 356 families
ponad 40 000 biogramów — over 40 000 short biographies
pobierz / download

poniedziałek, 11 sierpnia 2008

Gurowski

Gurowski h. Wczele, ród wielkopolski z Gurowa k/ Gniezna. Była to rodzina drobnoszlachecka, z której dopiero Samuel zaczął się wybijać za protekcją Leszczyńskich i wzbogacił się. Jako sekretarz królewski, roztropny i obrotny, dorobił się fortuny. W 1695 zwolnił z poddaństwa mieszkańców Trzebini i Piotrowic z zamian za czynsz. Jego potomek Rafał wystarał się tytuł hrabiowski (PSB; Dw.). Jedna linia otrzymała w 1787 tytuł hrabiowski pruski, z odmianą w herbie, a inna grandów hiszpańskich. Z nich: 1 minister i 4 kasztelanów 1693 — 1796.
Gurowscy byli m. in. właścicielami Wyszyny w pow. konińskim w XVIII wieku, gdzie przebudowali tamtejszy zamek.

Genealogia
(osób: 81)

• EMMA Gurowska (ok. 1820-po 1854), c. Józefa i Tekli Prażmowskiej; m. (29 VI 1854 Korytnica) Aleksander Ludwik Drohojowski h. Korczak (ok. 1790-po 1854), s. Jana Piusa i 2ż. Róży Niemirowskiej; ślub w parafii Korytnica, na Ukrainie (MK Korytnica, Ukraina); dzieci: Stanisława, Bolesława – Drohojowskie. 

• JÓZEF Kalasanty Stanisław Dionizy hr. Gurowski (1807-21 V 1868), s. Władysława i 2ż. Genowefy Cieleckiej, oficer powstania listopadowego 1830/31; otrzymał potwierdzenie tytułu hrabiowskiego w Rosji 5 VII 1844; zm. Warszawa (Dw.; R. Bielecki, Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. 2: E-K. Wwa 1996); ż. (1837) Stefania Walewska h. Pierzchała (ok. 1820-5 I 1893), c. Ferdynanda i Teofili Bzowskiej; zm. Warszawa; dzieci: Leonia, Natalia, Wanda.

Źródła: Bon. VII 198-202; Dw. Gen.; Dw. Teki; Nies.; Kos. I; Urus.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz